Bàn về lục Thần

Thanh long lâm Thuỷ Mộc hào Tài là có vợ tốt, của nhiều.
Thanh long quý nhân lâm hào trạch (hào 2) là nhà đại cát.
– Thanh long lâm Tài, Tử thì tốt.
Thanh long động thì nên dời chuyển nhà.
– Thanh long ở quẻ Hạ không có Tài là trước giàu sau nghèo. Ngược lại ở quẻ Thượng thì trước nghèo sau giàu.
Thanh long lâm Quan, lại có hào Thiên ất quý nhân thì lợi vể đường quan chức. Chu tước lâm Quan quỷ động thì trong tuần sẽ có cãi vã kiện tụng.
Chu tước động, Nhật kiến nguyệt sinh thì có thể sinh hoả hoạn.
Chu tước gặp tuần không, tử, tuyệt là có tai hoạ về việc quan.
Chu tước nội động là có thị phi, ngoại động lâm quý nhân là có tin mừng về giấy tờ. Câu trận, Huyền vũ lâm Thê tài thì phụ nữ dễ gặp điều xấu.
Câu trận lâm Nguyệt kiến gặp Quan quỷ nội động thì là thổ thần không yên. Nếu ngoại động thì mưu việc gì cũng khó khăn. Nếu lâm Tài động khắc Thế thì trong tháng đó có tiến tài.
Câu trận lâm Nhật kiến vượng là tăng điển nghiệp.
Phi xà ở hào 4 lại động thì trong nhà thấy có việc quái dị.
Phi xà nội động thì người làm thuê hoặc trẻ con đi mất. Nếu ngoại động lâm Quan quỷ thì đề phòng mất trộm.
Phi xà lâm nguyệt kiến là sẽ gập chuyện không hay.
Phi xà lâm Thế hoặc khắc Thế thì chủ nhà đêm ngủ không yên. Nếu khắc ứng thì người mẹ đêm ngủ không yên.
Bạch hổ lâm Tử thì chủ nhà khó an toàn. Bạch hổ ở hào 3 là nhà có người xuất gia làm tăng ni.
Bạch hổ làm tổn thương Thanh long là chồng mất.
Bạch hổ ớ quẻ ngoại thì nên ở nguyên chỗ cũ. Bạch hổ lâm Quan động thì phải đề phòng tai hoạ cho người nhà.
Bạch hổ lâm Quan quỷ, huynh đệ thì nhà đó xấu.
Huyền vũ lâm Huynh đệ thì là nước ao đầm ngấm vào nền nhà.
Huyền vũ sinh vượng lâm Phụ mầu thì công việc làm ăn dễ dàng, nếu hưu tù thì việc hay trắc trở.
2. Bàn về hào Thế hào ứng
Thế ứng nên tương hoà thì tốt, tương khắc tương xung thì không lợi.
Gặp quẻ Du hồn là chỗ ở không cố định. Du hồn hoá sang Quy hồn là dời đi rồi lại trở về thì tốt.
Thế bị hào lâm năm tháng, ngày khắc thì gia quyến nguy hại, bị Thái tuế khắc thì quanh năm tai hoạ, bị Nguyệt khắc thì tai hoạ mấy tháng liền.
Hào Thế, hào Thân gặp Tuyệt lại ở tuần không vong, bị hào Quan khắc là có nỗi lo sợ về chết chóc.
– Thế sinh Tài thì được người vợ nội chợ tốt.
3. Một sô thí du vê dự đoán nhà
Dưới đây là một «ô’ thí dụ được trích từ các tài liệu tham khảo, và của tác giả để minh hoạ về phân tích các hào .rong quẻ Dịch để dự báo về nhà.
a) Thí dụ 1: Ngày Kỷ Tị, tháng Mậu Tuất đoán cát hung cho một nhà, được qué chủ Thuỷ Sơn Kiển, quẻ biến Phong Hoả Giai nhân [7].

Bàn về lục Thần 1

Phân tích:
Quẻ Chủ: hào đầu Thìn Thổ Phụ là nền nhà lâm Mộ (Thuỷ Thổ đồng cục- Thân Tý Thìn), Phụ mẫu cũng là mộ địa, lại gập Phi xà chủ về quái dị nên dưới nền nhà có mộ.
– Hào 1 Thìn Thổ động xung hào 5 Tuất Thổ (hào nhân khẩu), Thìn xung Tuất, nên nhà này người ở không yên.
Hào 2 Ngọ Hoả Quan là nhà lâm Quan quỷ, lại ở quẻ nội Cấn là quỷ môn nên nhà thường có việc kinh dị.
Hào 2 Ngọ Hoả Quan Mộ ở Tuất (Dần Ngọ Tuất), nên ở phía Tây nhà nên xây một phòng nhỏ (như ngôi mộ) thì sẽ sống yên ổn.
b) Thí dụ 2: Ngày Nhâm Tý, tháng Kỷ Mão dọn đến ở nhà mới, xem ở có tốt không. Gieo được quẻ Chủ Sơn Địa Bác, quẻ Biến Sơn Thuỷ Mông [7].

Bàn về lục Thần 1

Phân tích:
Hào tài ở quẻ Thượng, Thanh long lâm hào trạch (hào 2) là nhà đại cát.
Hào Tài nhiều, được Nhật sinh (Thuỷ sinh Mộc), Nguyệt kiến, hào Tử- Thế sinh Tài nên nhà giàu hào kiệt.
Trong quẻ Mộc nhiều, lại vượng do được Nhật sinh, Nguyệt kiến, lại xem vào mùa Xuân (tháng 2) nên Mộc vượng, là chủ nhân thanh tú.
Thanh long lâm Quan, Mão Mộc là hào Thiên ất quý nhân (hào Tị, Mão) được nguyệt kiến nên chủ nhà lợi về quan chức.
Tý Thuỷ Thế sinh Tài Mộc nên được người vợ nội chợ tốt.
Trong quẻ có 2 hào Phụ mẫu, được Quan-Ư động sinh nên vượng vế mật văn thư. Hào Quan lâm trạch sinh Thân quẻ (quẻ Cấn) là nhà hưng vượng. Nhưng Quan lâm trạch động cũng là nhà thuê mượn không ở lâu được. Quẻ biến Ư khắc T nên ở về sau sẽ khó khăn.
Hào Tử tôn tử địa (Tù vào mùa Xuân) lại không có hào Huynh sinh trợ nên đời sau không vượng.
Hào Quan nằm ở cung Khôn nên mồ mả tổ tiên không yên.
Hào Quan động lâm Hoả thì phải đề phòng có hoả hoạn.
Trong quẻ không có hào Huynh sinh cho Thể (hào người) là anh em không nhờ được nhau.
Trong quẻ Chủ có 5 hào Âm, 1 hào Dương là âm khí nặng nên dễ bị gặp nạn vì đàn bà. Cần có hoá giải để tránh cô Âm thì ở mới tôt.
c) Thí dụ 3: Ngày Tân Tị, tháng Canh Tuất, năm Đinh Hợi 2007 có người đến xem nhà ở có điều gì không. Lập quẻ (bằng gieo đồng tiền) được quẻ Chủ, quẻ Biến như sau:

Bàn về lục Thần 1

Kết luận: Nhà ở làm ra tiền, có phúc thần phù trợ, trong nhà luôn có điều gây phiền nhiễu, ở không yên, tài lực thất thoát. Cần giải cứu ngôi mộ dưới nhà, trông vào trợ giúp của Thần linh và gia tiên thì nhà ở sẽ tốt. Mạnh dạn giải cứu thì sau sẽ vui vẻ.
Nghiệm: Chủ nhà cho biết luôn cảm thấy ở không yên ổn, trẻ con ngủ không yên, thường hay khóc thét trong đêm, người lớn thì luôn thấy căng thẳng, sức khoẻ giảm sút. Vợ chồng rất phiền não việc cơ quan. Thậm chí có đơn kiện khi được thăng chức. Đúng là cũng làm ăn ra tiền, nhưng cũng thường bị thất thoát không đáng có. Sau này đã tìm thấy mộ dưới nền nhà và đã giải cứu ngôi mộ này.
d) Thí dụ 4: Vào giờ Tý, ngày mồng 1- Mậu Thân, tháng 10 Tân Hợi, năm Đinh Hợi 2007 có người hỏi định đầu tư một cơ sở sản xuất trên miếng đất mới mua, liệu có được tài không. (Đây là một thí dụ có sử dụng hào Dụng thần).
Căn cứ vào giờ ngày tháng năm nêu trên được quẻ Chủ Sơn Địa Bác, quẻ Biến Thuần Khôn. An các hào có như sau:

Bàn về lục Thần 1

Nguyên tắc dự báo nhà dựa theo phân tích các hào

Dự đoán bằng phân tích các hào trong trùng quái
Phần này chỉ giới thiệu những tiêu chí dự báo để thấy tình trạng ở của nhà, trả lời cho câu hỏi nhà này ở tốt xấu ra sao (có yên ổn không, có tài lộc không, có mộ dưới nền nhà
hay có gặp quỷ thần không…), mà không đi sâu về tình trạng nhà (như nhà cũ mới, tường vách, thấm dột, vị trí của nhà, hàng rào v.v…).
1. Nguyên tắc dự báo nhà dựa theo phân tích các hào
Khi dự báo về nhà dựa theo phân tích các hào thì việc lập trùng quái Chủ và Biến được thực hiện theo phương pháp dùng năm tháng ngày giờ hoặc phương pháp gieo đồng tiền theo mục 8.2.1. Trong đó coi quái Hạ là nhà, quái Thượng là người (chủ nhà). Nhà sinh cho người thì tốt, ngược lại, người sinh nhà thì xấu.
Khi phân tích dự báo nhà thì không chọn hào Dụng thần, mà phân tích ý nghĩa từng hào trong trùng quái Chủ và trùng quái Biến.
Quy ước về đặc trưng các hào trong trùng quái được nêu trong Bảng 8.12.

Nguyên tắc dự báo nhà dựa theo phân tích các hào 1

Khi dự đoán về nhà thì ý nghĩa lục thân như sau:
Hào Phụ mẫu là rường cột;
Hào Thê tài là nhà bếp, bếp núc;
Hào Huynh đệ là cửa ngõ, hành lang;
Hào Tử tôn là nhà phụ;
Hào Quan quỷ là dinh thự.
2. Những tiêu chí để dự đoán vê nhà
Khi dự đoán về nhà cần phân tích từng hào trong trùng quái, giống như bác sỹ khám từng bộ phận của cơ thể để tìm bệnh. Dưới đây trích một số tiêu trí trong [7],
Đánh giá chung:
Được quẻ vượng thì tốt, quẻ gặp hợp là tốt, gặp tam hình, lục xung là không tốt. Cả sáu hào trong quẻ đều yên tĩnh là nhà ở yên ổn. Nếu trong sáu hào mà động nhiều lại có Thuỷ Hoả thì để phòng có tai nạn về nước lửa.
Tử tôn (tài phúc), phụ mẫu, huynh đệ, quan quỷ ở quẻ Thượng thì tốt.
Hào 2 là nhà, hào 5 là người, hai hào này tương sinh thì tốt. Hào 2 khắc hào 5 (nhà khắc người) là xấu, ngược lại, hào 5 khắc hào 2 thì tốt.
– Trong quẻ Hoả nhiều thì gặp điều phiền não, Mộc nhiều là người thanh tú, Thuỷ nhiều thì phụ nữ vượng, Kim nhiều thì phụ nữ đông, Thổ nhiều (sinh tài) thì tiền của nhiều.
Gặp quẻ Du hồn và quẻ Bát thuần thì tai hoạ liên miên.
Hào Thể Úng lâm Tử, Thanh long, Thiên ất quý nhân, vượng do được Nhật Nguyệt kiến thì tốt.
Trong quẻ Chủ có nhiều hào Âm, ít hào Dương (thí dụ: 5 hào Âm, 1 hào Dương) là âm khí nặng nên dễ bị gặp nạn vì đàn bà.
Sau đây là những tiêu chí dự đoán cho các hào:
Hào 1 vượng tướng là vùng đất ở tốt.
Hào 2 vượng tướng là chỗ đất ở tốt.
Hào 3 vượng tướng là chỗ ở gần chợ.
Hào 4 vượng là ở thị trấn, thành phố.
Hào 5 vượng là ở nơi kinh thành.
Hào 6 vượng là ở nơi rừng núi trung du hoặc vùng nông thôn.
a) Hào 1: Là nền nhà, giếng nước, người làm thuê trong nhà.
Lâm Tài, Tử thì cát, lâm Quan quỷ hay kỵ thần là hung.
Là hào Thổ hoá sang Thổ thì dưới nền đất có mộ.
Lâm Quan quỷ, hay là hào Phụ mẫu động lâm Bạch hổ thì nền nhà gây tổn thương cho con cái hay người làm thuê.
Là hào Quan quỷ lâm Mộ thì dưới nền nhà có mộ cổ. Thí dụ: hào 1 Tị Hoả Quan, dự báo vào ngày Tuất hay tháng Tuất là lâm Mộ (Dần Ngọ Hoá Tuất). Nếu không phải là hào Quan, nhưng lâm Mộ lại gặp Phi xà (chủ quái dị) thì nền nhà cũng có mộ.
Là hào Mộc quan quỷ thì phía bên trái nhà có rễ cây xuyên phá nền nhà.
Hào 1 (nền nhà) xung hào 5 (người) thì người ở không yên.
b) Hào 2 (Hào trạch): Là không gian ở của nhà hoặc bếp.
Là hào Hoả quỷ và Chu tước thì nhà dễ hoả hoạn. Nếu là hào Tài, Tử (Phúc) vượng tướng thì nhà yên và đầy đủ.
Lâm Quan quỷ lại nằm ở quẻ nội Cấn Thổ (là quỷ môn) thì nhà thường có việc kinh dị.
Là hào thuộc Mộc bị Nhật, hào Kim xung khắc thì nhà nghèo. Nếu gặp Kim cục mà bị xung thì cũng nghèo.
Hào 2 không vong lâm hào Thân tuần không là nhà chủ cũ đã bó đi vì ớ không yên. Nếu là Bạch hổ lại thêm hình khắc thì nhà này đại hung.
Là hào vượng lâm Thanh long thì là nhà quan chức.
Là hào Úng thì nhà có người ngoài ở cùng (Dương nam, Âm nữ). Nếu có Đào hoa lâm Huyền vũ thì đề phòng quan hệ nam nữ.
Lâm Kim động là việc công lôi thôi, Mộc động là phong thuỷ xấu,Thổ động là nhà ổn định, Thuỷ động là ở chỗ không tốt bên sông, Hoả động là nơi đường chợ
ồn ào.
Là hào động lâm nguyệt phá khắc hào Thế, hào Thân thì nhà tai vạ liên miên.
Hào Thế lâm Nhật thin (hợp Nhật) khắc hào 2 là chỗ ở không yên.
Lâm Nhật, động sinh hào Thế hoặc hào Thân là nhà ở tốt.
Lâm Quan quỷ thì nên tĩnh, nếu động thì không ở được lâu.
Lâm Tài hoặc Quan gặp Thanh long quý nhân (thì sinh vượng) sinh hợp Thế thì gia đình làm ăn thịnh vượng.
Hào 2 không bị phá, sinh Tài thì thịnh vượng. Nếu là hào Tài, Tử sinh vượng mà sinh hợp hào Thế hào Thân thì gia đạo bền vững.
Bị xung phá thì vợ chồng mỗi người một ý.
c) Hào 3: Là cửa của nhà.
Nếu sinh hợp với Nhật, Thái tuế là hướng nhà có lợi.
Lâm Tài, Tử, Thanh long là có cát thần phù trợ. Lâm Quan quỷ lại Bạch hổ thì hay gặp điều cãi vã, thị phi. Lâm Huynh đệ thì tiền tài hao tán không tụ.
Hào 3 và 4 tương xung là 2 cửa thông với nhau, ít sinh tài.
d) Hào 4: Là cửa giữa, không gian ở.
Gặp Tài, Tử, Thanh long là tốt, lâm Quan quỷ, Chu tước là có việc kiện tụng.
Lâm cát thần động thì tốt, hung thần động thì xấu.
Lâm Quan quỷ hay gặp Phi xà động thì nhà không yên, dễ kiện tụng, cãi vã.
e) Hào 5: Là người, con trai cả.
Lâm Quan quỷ thì vợ chồng dễ sinh ly, gặp Tử tôn thì yên ổn.
Hào 5 khắc hào 2 thì người yên ổn, động mà khắc hào 2 thì không yên.
Lâm Quan quỷ, Bạch hổ, Phi xà thì con trai cả có việc hối tiếc. Bạch hổ động khắc hào 5 là có bệnh nan y khó chữa.
Lâm Tử khắc Phụ mẫu thì con cái không hiếu thảo, lâm Tài trì Thế là phụ nữ lấn át quyền chồng.
Lâm Thê tài tương hợp Quan quỷ là nhà có vợ nội chợ tốt, nếu Tài vượng thì vợ lấn át chồng.
Trong quẻ không có hào Huynh sinh cho hào 5 là anh em không nhờ được nhau.
f) Hào 6: Là nóc nhà, là cha.
Gặp Kim Quỷ hoặc bị Nhật Nguyệt xung là nhà không yên hoặc đói rách.
Lâm Tài, gặp không vong là vợ yếu đuối. Nếu gặp Nhật xung thì vợ có thể bị thiệt mạng.
Cần xem hào 6 có động không: Lâm Huynh đệ động thì vợ chồng không đoàn tụ; ‘ Phụ mẫu động thì con cái có nỗi lo; Tử tôn vượng động thì nhà luôn có niềm vui; Quan quỷ động thì nhiều tai hoạ.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội 2014

Lập quẻ Dịch theo tượng quẻ

Có 8 quẻ là: Càn Đoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn. Biểu tượng của 8 quẻ này được thể hiện trong Bảng 8.10. Tám quẻ này cùng với số tương ứng của nó được dùng để lập một trùng quái.
a) Lập trùng quái Chủ (Gốc)
Trùng quái Chủ được lập bằng cách lấy trực tiếp các tượng quẻ đơn đặt trên dưới nhau để được một trùng quái (quẻ kép). Có nhiều cách khác nhau để chọn tượng quẻ, thí dụ như:
Dùng Hướng nhà và Sơn nhà lập thành một Trùng quái. (Đặt Hướng trên, Sơn dưới). Thí dụ: Nhà Sơn Tý Hướng Ngọ. Ta biết Tý nằm ở phương Bắc trong Hậu thiên bát quái do quái Khảm quản, còn Ngọ ở phương Nam do quái Ly quản, Vậy ta được quẻ Hoả Thuỷ Vị tế (Ly trên Khảm dưới):
Dùng Hướng nhà phối với Mệnh tinh của chủ nhà thành một trùng quái, quái Thượng là mệnh chủ, quái Hạ là hướng nhà. Thí dụ chủ nhà mệnh Chấn, nhà hướng Đông Nam (Tốn) ta được quẻ Lôi Phong Hằng (Chấn trên Tốn dưới):
Dùng tượng người hay con vật phối với hướng đi tới lập thành một trùng quái, quái Thượng là người hay con vật, quái Hạ là hướng đi tới. Thí dụ: có một thanh niên đi từ hướng Ly tới đê hỏi xem quẻ.

Dùng hình thái, màu sắc, âm thanh, vị trí, tính chất của sự vật, số nét chữ của họ hoặc tên người xin quẻ v.v… để xác định quẻ dịch. Thí dụ: màu đen thuộc Thuỷ là quẻ Khảm, màu đỏ Hoả thuộc Ly; sự vật lúc xem quẻ thấy tươi sáng là thuộc quẻ Ly, vui vẻ thuộc quẻ Đoài (xem Bảng 8.9). Tuỳ theo kinh nghiệm và sự sáng tạo của người lập quẻ mà vận dụng nhiều cách khác nhau để lập trùng quái Chủ.
Chú thích: Khi lập trùng quái Chủ có thể căn cứ vào số đã có để xác định quẻ (gọi là phương pháp Tiên thiên chiêm quái), hoặc căn cứ vào quẻ đã có để xác định số (gọi là phương pháp Hậu thiên chiêm đoán). Điều này tuỳ thuộc vào điều kiện chiêm đoán.
b) Lập trùng quái Biến
Để lập trùng quái Biến cần phải tìm hào biến trong quẻ Chủ. Trong trường hợp này ta lấy tổng gồm số của quẻ trên cộng với sô’ của quẻ dưới (xem Bảng 8.1) rồi cộng thêm số của giờ lập quẻ, hay giờ người đến hỏi rồi chia cho 6. Số dư chính là hào động biến. Cho hào này biến Âm sang Dương hay Dương sang Âm ta sẽ có được trùng quái Biến.
Thí dụ: quẻ Hoả Thuỷ Vị tế ở trên được lập vào giờ Tị là số 6, số của quẻ Ly là 3, số của quẻ Khảm là 6. Ta có: 3 + 6 + 6 = 15, chia 6 dư 3, vậy hào 3 Âm biến thành Dương. Ta được quẻ biến là Hoả Phong Đỉnh:

Lập quẻ Dịch theo tượng quẻ 1

Bát quái phối Can Chi
Sau khi lập được trùng quái, ta cần phối Can Chi cho tùng hào. Có thể phối theo Thiên Can hay Địa Chi.
1) Phối Thiên can
Phối Thiên can theo bát quái Tiên thiên được áp dụng để lập trùng quái theo Can. Cụ thể nguyên tắc phối như sau:
Quái Càn: Thượng quái phối với Can Nhâm
Hạ quái Giáp
Quái Khôn: Thượng quái phối với Quý
Hạ quái Ất
Quái Đoài: Phối với Đinh
Ly quái: Kỷ
Chấn quái: Canh
Tốn quái: Tân
Khảm quái: Mậu
Cấn quái: Bính

Lập quẻ Dịch theo tượng quẻ 1

Phối Địa Chi
Địa Chi được phối theo nguyên tắc sau:
1. Quái Dương (+) phối Chi Dương (+), bỏ Chi Âm (-)
Quái Âm (-) phối Chi Âm (-), bỏ Chi Dương (+).
2. Phối theo thứ tự từ hào 1 đến hào 6.
Phối Chi (+) bắt đầu từ Tý (thuận chiều KĐH)
Phối Chi (-) bắt đầu từ Sửu (ngược chiều KĐH).
Nguyên tắc phối Địa chi được thể hiện trong Bảng 8.2 và Hình 8.1 dưới đây.
Chú ý: Vì Địa Chi được phối liên tục từ hào 1 đến hào 6, nên việc phối cho các hào 4,5,6 ở quái Thượng cần được tính thứ tự từ hào 1 rồi bỏ qua 3 hào đầu, bắt đầu phối từ hào 4 đến hào 6.

Lập quẻ Dịch theo tượng quẻ 1

 

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng

Cúng động thổ

Cúng động thổ là một phần công việc cần thiết trong quy trình xây dựng nhà. Nhà nào cũng phải cúng động thổ. Đó là tập quán xây dựng của người phương Đông, trong đó có Việt Nam. Yêu cầu là làm sao việc cúng động thổ được đơn giản, tránh những thủ tục ruờm rà mang tính dị đoan. Dưới đây là một số hướng dẫn cụ thể và chung nhất cho việc này đê bạn đọc tham khảo.
– Kê hàn thờ: Bàn thờ kê ở ngoài trời, đặt tại Tâm đất, hướng vể Tây Bắc hoặc về phương Sinh khí hoặc Thiên y so với mệnh quái chủ nhà (xem bản đồ Trạch quẻ ở Phụ lục 3.). Thí dụ: Chủ nhà sinh năm 1954 thuộc mệnh quái Khảm thì dùng Khảm trạch. Đặt bản đồ Khảm trạch vào tâm bản thờ, xoay cho trục Tý Ngọ trùng với trục hướng Bắc Nam của kim La bàn. Xoay bàn thờ trông về hướng có Du niên Sinh khí hoặc Thiên y trên Bản đồ Khảm trạch. Đối với những khu công trình có diện tích lớn thì nên đặt bàn thờ ở Tâm đất của toàn khu. Việc cúng lễ thường theo phong tục từng vùng [92], nhưng cần đơn giản, miễn là lòng phải thành.

– Đổ lễ: Cần có hương, đãng (lửa châm được hương), nước, rượu, xôi, thịt, hoa, trái cây, trầu cau, gạo muối, tiền vàng mã, tiền thật. Đồ lễ không cần quá nhiều và quá to tát, chỉ cần có đủ thành phần nêu trên. Cúng xong thì hoá tiền vàng mã, tiền thật coi là “lộc” của lễ, sử dụng bình thường.
– Lời khấn: Đối với mọi buổi cúng lễ, khi khấn tâm phải thành. Tâm chưa thành thì chưa lễ. Còn lời khấn thì không cần quá cầu kỳ. Có thể khấn nôm theo tâm ý của mình cũng được. Hiện có nhiều tài liệu phân phát trên thị trường nêu những bài khấn rất cầu kỳ phức tạp khó hiểu, nặng tính dị đoan, làm cho người dân không biết đâu mà lần. Bạn đọc nên hiểu, cái quan trọng nhất khi khấn động thổ là lời khấn xuất phát từ tâm thành của chủ nhà. Khi khấn động thổ thì kính cáo đến các quan Thần linh, Thần long mạch, Thổ công quản khu đất động thổ. Nếu mời được nhà sư hoặc thày cúng đến làm lễ thì càng tốt, không có thì cũng không sao. Chủ nhà cứ thành tâm mà tự khấn, cầu xin cái mà mình mong muốn như: xin phép được động thổ vào giờ nào, xin được sự trợ giúp cho việc xây dựng nhà được thuận lợi, an toàn vv… Nếu mượn tuổi người khác để làm nhà thì khi khấn xin động thổ nhất thiết người cho mượn tuổi phải có mặt. Chủ nhà cần kính cáo rõ họ và tên, nãm sinh của người cho mượn tuổi, và xin được chấp nhận.

– Động thổ: Cuốc vào các vị trí móng nhà thuộc các hướng đã chọn ở trên. Mỗi vị trí cuốc khoảng 3- 5 nhát cuốc. Chủ nhà tự tay bổ nhát cuốc. Nếu mượn tuổi thì người cho mượn tuổi tự tay bổ nhát cuốc, chủ nhà không làm việc này. Cuốc xong nên tiến hành đào móng ngay. Việc xây móng có thể làm lúc nào cũng được. Khi động thổ một khu đất rộng cho một cụm công trình, mà lại cần có đại diện các cơ quan chức nàng tham gia động thổ thì có thể đặt tượng trưng hộc cát động thổ. Nhưng trong giờ động thổ đã chọn, chủ đầu tư vẫn phải tự tay bổ mấy nhát cuốc vào các vị trí đã chọn để động thổ. Khi đó coi cả khu đất như một móng nhà, hoặc có thể chọn móng của một công trình chính để động thổ. Sau này, mỗi khi khởi công hạng mục công trình nào thì cũng nên có lễ động thổ cho công trình đó.

Kỹ thuật chống bong rộp lớp trang trí ngoài nhà

Sự thay đổi môi trường nóng lạnh khô ẩm thường xuyên trên bề mặt ngoài của kết cấu, nhất là hiện tượng nắng mưa đột ngột, có thể gây hư hỏng cho các lóp trát hoặc ốp ngoài tường các công trình và lớp trát trần trong các nhà cao tầng. Các lớp trát hoặc lớp ốp khi đó co nở mạnh, trong khi nền tường lại cản sự co nở này, gây ứng suất kéo đủ làm nứt lóp vữa trát, hoặc bong tách lớp ốp. Hiện tượng này được gọi là hiện tượng bong rộp. Biến dạng không đều (co, nở) giữa lớp trát và nền tường diễn ra lâu ngày sẽ dẫn đến bóc tách nhau, lớp trát bị nứt, gây thấm nước khi trời mưa lâu, có khi còn rơi cả mảng lớn. Đối với các mặt tường có lóp trát trang trí hoặc có ốp gạch hay đá trang trí thì các vật liệu trang trí sẽ bị bong rơi. (Hình 5.22).

Kỹ thuật chống bong rộp lớp trang trí ngoài nhà 1

Giải pháp phòng ngừa cho vấn đề này là đặt khe Giãn cho lớp vữa trát hay lớp vữa ốp gạch với khoảng cách 3x3m để hạn chế giá trị co khi bị làm lạnh đột ngột. Đối với gạch ốp thì cần có cấu tạo chân ốp hợp lý để gắn chặt với vữa ốp.
Lớp trát trần bên trong các tầng của nhà cao tầng thì không phải chịu hiện tượng nắng mưa đột ngột, nhưng chịu hiện tượng ẩm khô đột ngột, cũng gây biến dạng co khá lớn. Khác với nhà thấp tầng, các tầng cao của nhà cao tầng chịu sự thay đổi ẩm khô của môi trường rất nhanh: Khi không khí ẩm thì trong nhà ẩm lên rất nhanh. Khi không khí khô cũng khô rất nhanh. Điều này xảy ra vì trên cao rất thoáng gió. Gió đưa ẩm vào nhanh, và cũng lôi ẩm đi nhanh. Vì vậy lóp trát trần bê tông thường bị khô rất nhanh và co lại mỗi khi thời tiết thay đổi từ ẩm sang khô. Mặt khác, khi bị khô đi rất nhanh thì nhiệt độ lóp vữa trát trần cũng hạ xuống nhanh, và có khuynh hướng co lại. Trong khi đó nhiệt độ bê tông trần do có độ trễ nhiệt nên hạ xuống chậm và không co. Kết quả là lớp bê tông nền khi đó cản co khô của lớp vữa trát trần, làm lóp vữa trát bị bọng rộp và nứt, có khi rơi cả mảng lớn gây nguy hiểm cho người ở. Điểu này thường hay gặp ở các nhà cao tầng ở vùng phía Bắc nước ta, nơi có độ ẩm không khí cao. Ở miền Nam điều này xảy ra ít hơn. Giải pháp khắc phục ở đây là: Tạo liên kết tốt lớp trát trần với mặt bê tông trần bằng cách quét lên mặt trần một lóp dung dịch sơn polyme (gồm huyền phù polyme + 5- 10% xi măng khuấy tan đều), để 1 ngày cho khô cứng, sau đó mới trát vữa trần. Lóp sơn quét cần làm từ hôm trước để có cường độ ban đầu rồi trát ngay, không nên để quá lâu ngày sẽ kém gắn kết lớp sơn với vữa trát. Trong trường hợp này nếu dùng biện pháp phun vữa xi măng + cát hoặc vẩy hồ xi măng trước khi trát thì hiệu quả sẽ không cao.

Kỹ thuật chống thấm bể nước

Bể chứa nước có thể làm bằng bê tông hoặc xây gạch.
Giải pháp kỹ thuật hợp lý và có chất lượng tốt để chống thấm bể chứa nước, dù bằng bê tông hay xây gạch, là dùng vữa xi măng cát mác 80-100 (8-10 MPa) trát đánh màu kỹ thành trong và mặt đáy bể (Hình 5.18). Việc trát và đánh màu thành và đáy bể tốt nhất nên làm liên tục, không có điểm dừng. Đối với bể có diện tích mặt trát lớn thì cần chú ý khâu đánh giáp lai tại các vị trí điểm dừng thi công. Việc thi công bê tông thành và đáy bể cần đảm bảo bê tông luôn được đầm chặt. Đáy bể nên có đầm lại để tăng cường độ chặt bê tông. Khi bê tông thành và đáy bể đã được đầm chặt rồi thì việc trát vữa chống thấm sẽ trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên yếu tố đảm bảo khả năng chống thấm cho bể vẫn là chất lượng lớp vữa trát đánh màu, chứ không phải độ chặt của bêtông thành và đáy bể.
Khi trát vữa cũng cần cắt vữa trát tại các khe Giãn. Khi cần có thể tăng cường thêm tại đây một băng cách nước phủ dọc theo khe trước khi trát đáy bể.
Phía ngoài bể chỉ cần trát vữa xi măng cát thông thường.
Đối với các bể chứa có thể tích lớn thì cần quan tâm đặt khe co giãn nhiệt ẩm cho cả nền, tường và mái của bể.

Kỹ thuật chống thấm bể nước 1

Một bê chứa nưce, dù bằng bê tông hay xây gạch, được trát vữa xi mãng đánh màu tốt có thể có tuổi thọ an toàn chống thấm ngang với tuổi thọ thiết kế của bể. Chỉ đối với nhũng bể chứa nước có sự cố đặc biệt mới phải dùng các giải pháp khác, thí dụ như dùng lớp màng cách nước polyme bọc mặt thành trong và đáy bể. Khi đó giá thành sẽ rất cao.

Kỹ thuật chống thấm cho nhà

Có nhiều dạng thấm nước qua các kết cấu nhà và công trình. Các kết cấu thường gặp bị thấm là: mái và sàn bê tông cốt thép, tường bê tông hay tường xây gạch, thành và đáy bể chứa nước. Nguồn nước thấm có thể là nước mưa, nước dùng hàng ngày, nước chứa trong bể, nước ngầm. Nguyên nhân thấm nước qua kết cấu có thể quy nạp ở mấy dạng
sau đây:
– Thấm do bê tông của kết cấu không được đầm kỹ;
– Thấm do kết cấu bị nứt;
– Thấm do lớp xây không no mạch, lớp trát không đặc chắc; 
– Thấm do hư hỏng lớp giấy cách nước đã dán trên kết cấu;
– Thấm do hư hỏng màng sơn chống thấm trên kết cấu. Hình 5.13 và 5.14 mô tả một số dạng thấm nêu trên.

Kỹ thuật chống thấm cho nhà 1

Các vết thấm có thể là thấm ẩm hoặc thấm chảy dòng. Có kết cấu cho phép có thể thấm ẩm, nhưng không được thấm chảy dòng, như thành bể chứa nước. Còn đa số kết cấu không cho phép cả thấm ẩm lẫn thấm chảy dòng.
Nguyên tác chống thấm
Khi tiến hành chống thấm cho mọi kết cấu cần đảm bảo những nguyên tắc sau đây:
Chống thấm từ phía có nguồn nước. Ta gọi đây là biện pháp chống thấm chủ động. Chống thấm phía sau nguồn nước gọi là chống thấm bị động, và chỉ tiến hành khi không thể chống thấm chủ động được.
Nguyên tắc “tầng tầng lớp lớp”: Nghĩa là chống thấm cần phải bằng một số giải pháp kế tiếp nhau, không coi chống thấm 1 lần là đã xong. Thí dụ: Không thể coi việc quét sơn chống thấm xong là hết thấm. Vì rất có thể lớp sơn chống thấm có những chỗ khuyết tật gây ra do thi công, hoặc do sử dụng, nước sẽ thấm qua chỗ khuyết tật này. Như vậy để đảm bảo an toàn thấm thì trước khi quét sơn chống thấm phải đầm bê tông thật tốt trước đã. Hoặc phải có giải pháp kỹ thuật đảm bảo kết cấu không bị nứt dưới tác động của khí hậu trong quá trình sử dụng. Như vậy sơn chống thấm sẽ có ý nghĩa đảm bảo an toàn hơn cho một bê tông vốn đã có khả nãng chống thấm tốt rồi.
Đối với kết cấu bê tông và BTCT thì việc chống thấm nước trước hết là đầm chặt bê tông để không bị thấm, vì bê tông có khả năng ngăn nước rất cao.
Dưới đây là chỉ dẫn kỹ thuật đảm bảo tính chống thấm cho một số kết cấu cụ thể của nhà và công trình.

 

Kinh nghiệm một sô’ nhà có bầu không khí mát âm

Một số ngôi nhà có cấu tạo sau đây, được xây dựng ở khu vực miền Bắc nước ta, đã tạo được bầu không khí mát âm trong nhà:
– Nhà có tường xây gạch đất sét nung dày trên 33cm, cửa trong kính ngoài chớp, tạo được không gian thông thoáng khí trong nhà.
– Nhà có mái lợp lá, trần bê tông hoặc trần vôi rơm, tường xây gạch vôi xỉ, gạch đất puzolan (hoặc tường xây đá ong, tường trình đất vôi), cửa sổ trong kính ngoài chớp. Những nhà này thường được xây ở khu vực trung du và miền núi.
– Nhà có tường xây gạch dày 22cm trở lên với tuyến hành lang chạy quanh nhà, cửa sổ trong kính ngoài chớp, mái ngói có trần. Nếu có hệ cây xanh quanh nhà thì lại càng tốt. Loại nhà này thích hợp cho những nơi có diện tích đất rộng, những khu nhà nghỉ cuối tuần.
– Nhà ớ gia đình 2-3 tầng nếu được cấu tạo như sau đây thì chắc chắn sẽ có bầu không khí mát âm trong nhà:
• Nhà hướng Nam hoặc Đông Nam;
• Tường: Xây gạch đất sét nung dày trên 33cm, hoặc xây gạch vôi xỉ hoặc vôi đất Puzolan (hoặc tường xây đá ong, tường trình đất vôi) dày 20cm trở lên. Hướng Tây nên có hành lang ngoài;
• Mái lợp lá cọ có trần bê tông (tốt nhất là bê tông xỉ hoặc bê tông keramzit), hoặc mái lợp ngói ta có trần;
• Cửa sổ trong kính ngoài chớp. Cửa đi panô hoặc panô kính bằng gỗ chò chỉ (không cần làm đinh, lim); Tỷ lệ cửa xem mục 5.2.8.d/.
• Nền lát gạch lá nem;
• Có sân trước nhà;
• Có hệ cây xanh xung quanh nhà.
Nhà loại này được xếp vào loại kiến trúc cao cấp trong môi trường khí hậu nóng ẩm, nhưng giá thành XD lại không cao, vì vật liệu XD đều là đơn giản và rẻ tiền. Nó rất thích hợp cho loại nhà ở có sân vườn. Trừ các tuyến phố và khu dân cư đô thị do đất hẹp, còn ở hầu hết các nơi khác đều có thể xây được nhà như thế này.

Giải pháp hạn chế nhiệt môi trường bức xạ trực tiếp qua cửa kính

Vào mùa hè ở miền Bắc và quanh năm ở miền Nam nước ta, nhiệt độ không khí ngoài trời ban ngày thường trên 30°c. Nhiệt không khí có thể bức xạ trực tiếp qua kính vào nhà. Để hạn chế điều này, ta có thể làm cửa 2 lớp. Cửa sổ trong kính ngoài chóp hoặc cửa kính phản quang 2 lóp kính đều là dạng cửa 2 lóp, có tác dụng ngăn cản đáng kể quá trình nguồn nhiệt không khí xung quanh nhà bức xạ trực tiếp qua cửa vào nhà. Tuy nhiên, nguồn nhiệt bức xạ vào nhà qua cửa sổ không chỉ là nhiệt độ không khí xung quanh, mà còn gồm cả nhiệt do tia nắng nung nóng cánh cửa khi đang đóng. Thông thường nguồn nhiệt này lớn hơn nhiệt không khí ngoài nhà nhiều. Vì vậy cần phải sử dụng một số lượng diện tích cửa sổ hợp lý. Nếu diện tích cửa sổ quá lớn thì nhiệt bức xạ vào nhà qua cửa sẽ lớn, khó giữ được không gian mát trong nhà. Qua kiểm tra một số công trình tác giả nhận thấy rằng, những công trình nào dùng quá nhiều cửa sổ, thì dù có là cửa trong kính ngoài chóp, hay cửa kính phản quang 2 lớp, nhà vẫn nóng. Cho nên tỷ lệ cửa sổ hợp lý cho mỗi phòng nhà là một tiêu chí quan trọng trong việc điều tiết vi khí hậu trong nhà. Không chỉ có vậy, cửa sổ nhiều quá sẽ làm cho ta khó kê đồ trong phòng.
Theo kinh nghiệm của tác giả, tỷ lệ cửa sổ trong kính ngoài chóp hợp lý cho phòng ở và phòng làm việc trong vùng khí hậu nóng ẩm nước ta có thể lấy như sau [68]:
Diện tích cửa sổ: 15- 20% diện tích sàn của phòng;
Chiều dài phòng nên lấy ở mức 1,5- 1,7 lần chiều rộng. Không nên để phòng hình vuông. Cũng không để phòng quá dài. Tối kỵ phòng hình tam giác.
Chiều rộng phòng không nên nhỏ hơn 2,7m.
Chiểu cao phòng không nên quá 1,5 lần chiều rộng phòng.
Các tiêu chí trên của phòng chỉ đơn thuần dùng cho việc điều tiết vi khí hậu và chiếu sáng trong nhà, nhưng phải được dùng tổng hợp, không nên tách ra chỉ dùng một tiêu chí nào đó mà thôi.
Một ngôi nhà có tường gạch đất sét nung xây bao quanh dày 33cm , hoặc tường gạch không nung dày 20- 22cm, (hoặc có tường cách nhiệt như đã nêu ở trên), với tỷ lệ cửa sổ trong kính ngoài chóp nêu trên thì chắc chắn không gian ở sẽ rất mát mẻ.
Bạn đọc có thể xem thêm các giải pháp thiết kế cấu tạo chống nóng nhà ở nêu trong TCXDVN 293: 2003 [78].
 Nhà mát âm
Nhà mát âm là nhà có bầu không khí trong nhà mát như không khí trong hang động vào mùa hè, hoặc như trong đường hầm dưới lòng đất. Đó là cái mát rất dễ chịu, vì nó là mát tự nhiên, thể hiện đặc điểm của bầu không khí mát trong vùng khí hậu nóng ẩm [76]. Nhà có bầu không khí mát âm sẽ mát vào mùa hè, nhưng cũng ấm vào mùa đông.
Nhà mát âm là một hiện thực trong xây dựng ở nước ta. Tác giả đã khảo sát một số nhà được xây dựng ở Hà nội trong khoảng nửa đầu của thế kỷ XX và thấy đã tạo được bầu không khí mát âm này: Trong nhà rất mát, không cần phải dùng máy điều hoà nhiệt độ. Có chăng chỉ cần quạt trần quạt nhẹ lay chuyển không khí, không đủ bay giấy trên mặt bàn. Sống với bầu không khí mát âm là lý tưởng nhất, vì nó gắn cuộc sống con người với môi trường tự nhiên, sống thuận tự nhiên. Tạo ra bầu không khí mát nhân tạo bằng máy điểu hoà nhiệt độ chỉ là giải pháp bắt buộc mà thôi. Sau một giấc ngủ với bầu không khí mát do máy điều hoà, ta thấy người mệt mỏi. Ngược lại, bạn đọc hãy tạo ra bầu không khí mát âm trong nhà đi, bạn sẽ thấy sức khoẻ phục hồi rất nhanh sau một số giờ nghỉ ngơi.
Điều kiện để có bầu không khí mát âm
Qua thực tế khảo sát một số nhà có bầu không khí mát âm, cộng với kinh nghiệm thực tế đã giải quyết trên các công trình, tác giả quy nạp 5 điều kiện để có bầu không khí mát âm trong nhà như sau:
1. Cách nhiệt hoàn toàn cho tường quanh nhà và mái nhà để không có bức xạ nhiệt trực tiếp từ ngoài nhà vào trong nhà (theo mục 5.2.7 và 5.2.8);
2. Có sự giao lưu, trao đổi chất giữa bầu không khí tự nhiên ngoài nhà và trong nhà qua hệ tường ngoài nhà, hệ cửa, hành lang, mái nhà…
3. Hạn chế bức xạ mặt trời trực tiếp vào nhà qua hệ cửa;
4. Có tiếp giáp với đất và trao đổi khí với đất. (Đối với các tầng trên thì phải có lối thông khí tự nhiên với tầng tiếp đất).
5. Thuận hướng nhà để luôn dẫn được sinh khí vào nhà. Dẫn khí vào nhà theo đường “Khúc”, không theo đường “Trực”, nghĩa là không để khí ngoài nhà thổi trực tiếp thẳng vào nhà, mà phải đi quanh co vào nhà.
Thiếu 1 trong 5 điều kiện trên thì khó có thể tạo được bầu không khí mát âm trong nhà. Ngoài ra có 2 yếu tố sau đây giúp cho dễ đạt bầu không khí mát âm trong nhà, đó là:
– Có hệ cây xanh quanh nhà;
– Có hệ hành lang ngoài nhà.
 Một sô’ giải pháp kỹ thuật cần thiết để có nhà mát âm
a) Cấu tạo tường quanh nhà: Tường ngoài nhà cần đảm bảo ngãn cách tuyệt đối quá trình trao đổi nhiệt, nhưng lại tôn trọng quá trình trao đổi chất giữa không khí trong và ngoài nhà. (Để có thể cân bằng ẩm).
Để đảm bảo tính cách nhiệt, tường có thể cấu tạo cách nhiệt như đã nêu trong mục 5.2.8, nhưng không dùng tấm xốp Polystyrene để cách nhiệt tường. Tấm xốp có tính cách nhiệt tốt, nhưng lại ngăn cản quá trình trao đổi chất với không khí bên ngoài nhà. Trong trường hợp này nên thay tấm xốp polystyrene bằng tấm bông khoáng.
b) Cấu tạo hệ cửa quanh tường ngoài nhà: Cửa sổ cần có 2 lớp. Có thể dùng cửa trong kính ngoài chớp, hay cửa sổ kính 2 lớp vừa phản quang vừa cách nhiệt (để không cho nắng chiếu vào trong nhà và hạn chế nhiệt môi trường bức xạ trực tiếp qua kính vào nhà). Không dùng cửa sổ 2 lớp kính thông thường.
Cửa đi có thể dùng cửa panô hay panô + kính, nhưng cần có giải pháp cách nhiệt và không dẫn nắng vào nhà.
c) Cấu tạo mái nhà: Mái nhà cần có tính cách nhiệt tốt và thoáng khí để cho sinh khí có thể đi từ ngoài qua mái vào trong nhà. Các mái nhà lợp ngói ta, lợp lá cọ, lợp cỏ gianh hoặc rơm rạ là những mái rất tốt cho việc này.
d) Trần áp mái: Trần áp mái có thể là trần BTCT, trần gỗ dán, trần vôi rơm…, nhưng phải đảm bảo cách nhiêt, sao cho nhiệt độ mặt dưới trần không cao hơn nhiệt độ không khí trong nhà, nghĩa là nhiệt bức xạ mặt trời từ trên mái không thể vào nhà qua trần. Nhà có các mái lợp ngói ta hay lá cọ, cỏ gianh, rơm rạ, cộng với hệ trần sẽ dễ tạo được không khí mát mà nhà lại đẹp.
e) Nền nhả: Nền nhà có thể cấu tạo như kinh nghiệm từng làm trong ngành xây dựng. Riêng vật liệu lát nền thì có thể dùng gạch gốm đất sét nung, gạch XX mãng, đá thiên nhiên. Không dùng gạch gốm tráng men, vì gạch này ngăn cản quá trình trao đổi âm khí với đất nền. Cũng không nên phủ nền bằng một lớp sơn polyme tạo màng kín. Ở các tỉnh phía Bắc nên tạo một lóp vật liệu cách nhiệt dưới lóp lát (như gốm xốp, XỈ hạt, sỏi keramzit) để hạn chế nồm vào các tháng nồm (xem mục 5.5).
Một nền nhà có cấu tạo đơn giản như sau sẽ đáp ứng được yêu cầu cho một nhà mát âm: Lát trên đất nền một lớp gạch non đất sét nung (gạch loại C), hoặc một lớp gạch không nung. Xong lát một lớp gạch lát gốm đất sét nung (gạch lá nem).
f) Tạo sinh khí vào nhà : Việc tạo một môi trường khí tốt trong công trình hoặc khu công trình xây dựng là rất quan trọng. Đây là việc khó, cần phải được coi trọng từ khâu quy hoạch và thiết kế. Để có một không gian mát âm trong nhà, vấn đề tạo được nguồn sinh khí và cân bằng âm dương khí trong nhà là rất quan trọng. Dưới đây là những kinh nghiệm rút ra từ thực tế để tạo sinh khí trong xây dựng nói chung và cho nhà mát âm nói riêng.

Chống nóng bằng tấm xốp polystyrene

* Giải pháp thiết kế
Bản chất của giải pháp là cấu tạo tường 3 lóp: Hai bên là tường gạch đất sét nung, giữa có lõi tấm xốp polystyrene (Hình 5.10). Tường ngoài có chiều dày llcm có chức năng chống thấm. Lóp tưẳng trong có chiều dày 11 hoặc 6cm tuỳ theo yêu cầu sử dụng. Khi cần có thể câu cách đoạn thép 06 liên kết 2 lớp tường. Giải pháp này thích họp cho tường nhà khung BTCT. Có thể thay tấm xốp chèn giữa tường bằng tấm bông khoáng dày 8- 10cm. Trong trường hợp này lớp tường xây ngoài phải đảm bảo không gây thấm nước vào đến bông khoáng.

 Chống nóng bằng tấm xốp polystyrene 1

* Biện pháp thi công
Tiến hành xây lớp tường ngoài 1 lcm trước. Lóp tường này cần xây no các mạch vữa và có lóp trát ngoài tốt để có thể đảm bảo sẽ không thấm nước mưa. Khi cần có thể có thêm lóp trát trong. Xong dựng tấm xốp áp vào lóp tường ngoài rồi xây lớp tường trong. Hoặc có thể xây đồng thời 2 lóp tường cùng một lúc, có tấm xốp ớ giữa.
b) Chống nóng cho tường đang sử dụng
* Giải pháp thiết kế
Trong trường hợp tường hướng Tây của nhà đang sử dụng không đủ cách nhiệt, trong nhà bị nóng thì có thể tăng cường lóp cách nhiệt cho tường bằng một lớp tấm xốp polystyrene y = 30kg/m3 dày 4-5 cm rồi trát mặt trong bằng vữa trát thông thường (Hình 5.11). Tấm xốp có Ỵ = 30kg/nr là để đủ cứng, chống lại những va đập cơ học có thể xảy ra đối với lóp trát trong quá trình sử dụng. Lớp sơn polyme (gồm nhũ tương polyme + 5- 10% xi măng khuấy đều) có tác dụng gắn kết 3 lóp thành một khối vững chắc, đảm bảo độ bền sử dụng.
* Biện pháp thi công
Cạo sạch lớp sơn vôi trang trí của mặt trong tường.
Quét 1 nước sơn polyme lên mặt tường và dán ngay tấm xốp áp chặt vào tường. Có thê’ dùng gim giữ các tấm xốp. Xong quét nước sơn polyme phủ lên mặt ngoài của tấm xốp, để khô 1 ngày.
Trát tiếp lớp trát trang trí tường bằng vữa tam hợp mác 25 hay vữa xi măng cát mác 50. Khi cần có thể gia cường thêm lưới thép cho lớp trát này.

 Chống nóng bằng tấm xốp polystyrene 1

 Chống nóng bằng tấm xốp polystyrene 1

b) Chống nóng tường qua hệ cửa sổ kính
Hệ cửa sổ kính trên tường các hướng của nhà đang hàng ngày đưa nhiệt môi trường (bao gồm nhiệt bức xạ mặt trời và nhiệt không khí xung quanh nhà) vào nhà. Đặc biệt trên tường hướng Tây thì tác động này càng mạnh. Vì vậy khi xem xét giải pháp cách nhiệt cho tường hướng Tây của nhà thì đồng thời với việc cách nhiệt cho các mảng tường, cần phải quan tâm tới việc hạn chế nhiệt vào nhà qua hệ cửa nói chung và hệ cửa sổ nói riêng. Thực tế cho thấy, khi tường xây gạch đạt độ dày từ 22cm trở lên thì nhiệt môi trường bức xạ vào nhà qua hệ cửa sẽ mạnh hơn tường.
Cửa sổ kính đưa nhiệt bức xạ mặt trời trực tiếp vào trong nhà theo nguyên lý hiệu ứng lồng kính: Tia nắng chiếu vào nhà qua kính đã nung nóng đồ vật và kết cấu trong nhà. Nhiệt này bị cửa kính giữ lại trong nhà, làm nóng không gian trong nhà. Ngoài ra, nguồn nhiệt không khí xung quanh cũng bức xạ trực tiếp vào nhà qua hệ cửa.

 Giải pháp hạn chê tia nắng chiếu qua cửa kính Có 2 giải pháp cơ bản, đó là:
Dừng cửa trong kính ngoài chớp: Cửa trong kính ngoài chóp có thể ngăn cản hoàn toàn tia nắng chiếu vào kính khi ta đóng cửa chớp. Như vậy cửa chóp ngăn cản hiệu ứng lồng kính qua cửa kính, do đó không gian trong nhà không bị nắng nung nóng. Thực tế cho thấy cửa trong kính ngoài chớp cho ta không gian mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Trời nắng thì đóng cả cửa chóp và cửa kính lại, nhà sẽ mát. Trời mưa mở cửa chóp ra, đóng cửa kính, phòng vẫn sáng sủa. Khi cần có thể đóng cửa chóp, mở cửa kính, phòng rất thoáng. Hệ cửa trong kính ngoài chớp đặc biệt thích hợp với kiến trúc công trình trong vùng nhiệt đới ẩm nước ta. Nhà mái ngói, tường vôi màu, cửa sổ trong kính ngoài chớp, cùng với cây xanh nhiệt đới vẫn luôn là mô hình ở cao cấp ở nước ta trong gần một thể kỷ nay. Hệ cửa sổ trong kính ngoài chớp rất thích hợp cho các nhà thấp tầng ở nước ta.
Dừng cửa kính phản quang: Cửa kính phản quang thường được chế tạo thành các blôc, thí dụ có chiều cao bằng chiều cao 1 tầng nhà, để tiện lắp ghép (Hình 5.12). Cửa gồm 2 lớp kính. Thông thường lớp kính ngoài là kính phản quang (kính gương), có tác dụng cản tia bức xạ mặt trời không cho xuyên qua kính vào nhà. Còn lớp trong là kính trong. Cả 2 lớp kính này đều là kính tôi, có cường độ cao để chống lại những tác động cơ học như va đập, gió bão. Kính này khi bị vỡ sẽ không tạo thành các mảnh sắc nhọn như kính thông thường. Vì vậy nó rất an toàn, thích hợp cho nhà cao tầng. Để tăng tính an toàn khi vỡ trên cao (thí dụ bị
gió bão quật hay va đập mạnh) người ta còn cho thêm một lóp màng polyme trong suốt ở giữa kính. Khi kính bị vỡ thì màng này giữ lại, kính chỉ vỡ dúm lại, không rơi mảnh kính xuống đất. Việc lắp dựng blôc kính phản quang được tiến hành bằng cần cẩu. cửa kính phản quang trong khi cản không cho tia nắng mặt trời đi vào trong nhà đã hắt chúng ra ngoài nhà. Vì vậy, trong các đô thị dẫn đến làm nóng đường phố và làm chói mắt người đi đường. Do đó cửa kính phản quang cũng chỉ có thể dùng ở mức độ hạn chế. Ở các đô thị lớn cần có Tiêu chuẩn quy định mức tỷ lệ sử dụng cửa kính phản quang hợp lý trong nội đô.