Bàn La kinh

Chúng ta đã nghiên cứu Thiên bàn ở Hình 1.12. Ngày nay Thiên bàn đã phát triển thành các bàn la kinh nhiều tầng với nhiều công dụng khác nhau. Có nhiều loại với 5, 9, 14 đến 36 tầng. Hình 1.13 giới thiệu một Bàn la kinh 14 tầng, là loại thông dụng, có thể xoay các tầng, dùng trong xây dựng nhà. Bàn La kinh này được dùng đề xác định những thông số cơ bản trong việc xây dựng nhà, hoặc lập mộ như : Tìm huyệt đất dựa trên Long cục thuỷ pháp trường sinh, đặt hướng nhà, hướng mộ, xác định phương phạm Bát sát, Hoàng tuyền, chọn sao tốt trong vòng sao Phúc đức. Bàn La kinh 14 tầng (Tương ứng 14 vòng) trong Hình 1.14 là loại đơn giản, hiện có bán trên thị trường, có thể dùng thay cho loại chế tạo của Trung Quốc, nhiều người gặp khó khăn vì không đọc được chữ Trung Quốc. Bàn La kinh này có công dụng các vòng (tầng) như sau:
– Vòng 1 (vòng trong cùng ở tâm) ghi vị trí các phương Bắc Nam Đông Tây, ĐB, ĐN, TB, TN. Trên Bàn La kinh chính thống, đây là chỗ đặt La bàn.
– Vòng 2 là Bản đồ Lạc thư với các điểm chấm tương ứng các phương vũ trụ.
– Vòng 3 là Bản đồ Hậu thiên bát quái, dùng trong xác định Hướng nhà và Hướng cửa.
– Vòng 4 ghi 24 Sơn Hướng, trong đó Sơn Hướng Âm có thêm chấm đen, Dương- chấm trắng.
– Vòng 5 ghi 4 cung Hoàng Tuyền là Càn, Khôn, Cấn, Tốn, và các phương phạm Hoàng Tuyền tương ứng.
– Vòng 6 ghi 8 cung thuộc Bát sát cùng các vị trí tương ứng với các quẻ Hậu thiên bị sát.
– Vòng 7 là vòng Chính hướng, dùng để xác định vị trí Cục và tìm vị trí sao Phúc đức.
– Vòng 8 và 9 ghi 12 sao trong vòng saoTrường sinh thuộc Dương (có chữ Mộ+), bắt đầu từ Trường sinh đi thuận chiều kim đồng hồ.
– Vòng 10 vàl 1 ghi 12 sao trong vòng sao Trường sinh thuộc ÂM (có chữ Mộ’), đi ngược chiều kim đồng hồ.
– Vòng 12 là vòng chia độ theo các phương.
– Vòng 13 là vòng sao Nhị thập bát tú với vị trí 28 sao theo vạch chia độ từ 0 đến 360°. Sao tốt có chấm trắng, sao xấu có chấm đen.
– Vòng 14 là vòng sao Phúc đức gồm 24 sao, tương ứng với 24 sơn hướng. Sao tốt có màu xầm, còn lại là các sao xấu.
Chú thích: Trong các bàn La kinh chính thống thường có cả vòng sao Nhị thập bát tú (28 sao tốt xấu). Khi xác định Hướng cửa, người ta quan tâm cả những sao này chiếu vào cửa nhà. Tuy nhiên mỗi sao này chỉ chiếu có 1 ngày trong mỗi tháng, ít có ý nghĩa cát hung cho một ngôi nhà, nên tác giả không đi sâu giới thiệu ở đây. Một sô tài liệu cho rằng sao Nhị thập bát tú là mê tín nhảm nhí. Nhưng tác giả nhận thấy người xưa đã nghiên cứu vấn đề này rất công phu, và từ đó xác định thời gian đến của 4 mùa, hoặc qua các sao mà biết thời tiết nắng mưa. Người xưa dựa vào 28 sao phân chia thành hệ thông bầu trời sao, rất giống với chòm sao trong thiên vãn học hiện đại.

Bàn La kinh 1