Các bước chọn ngày khởi công xây dựng nhà

a) Ghi các thông tin về tuổi chủ nhà
Thí dụ: Chủ nhà là nam, sinh năm 1971, Tân Hợi, Mệnh niên Kim (vàng trang sức).
b) Tránh trước các ngày không tốt vốn có trong tháng âm lịch: Đó là:
Ngày Sóc: Ngày đầu của các tháng âm lịch
Ngày Nguyệt tận (ngày hối) xấu mọi việc: Đó là ngày cuối các tháng âm lịch;
Tránh ngày Sát:
Tránh ngày có sao Thụ tử + Sát chủ. Ngày này xác định theo Tháng âm lịch như sau (xem thêm trong Bảng PL 6B các ngày có sao Thụ tử, Sát chủ):

Các bước chọn ngày khởi công xây dựng nhà 1

c) Xúc định các ngày cần tránh do xung khắc với mệnh chủ:
Tránh 4 ngày kỵ nêu trong Bảng 6.5
– Tránh các ngày có Hành xung với Hành của mệnh chủ nhà: Ở đây Mệnh niên của chủ nhà là Kim thì nên tránh các ngày có hành Hoả và Mộc (vì Hoả khắc Kim và Kim khắc Mộc). Thí dụ ngày Ngọ (Hoả), ngày Dần (Mộc).
Tránh ngày xung với Can của tuổi chủ nhà: Ở đây Can tuổi chủ nhà là Tân thì tránh các ngày At và Đinh (xem mục 1.2.3);
Tránh ngày có Chi xung với Chi của tuổi chủ nhà. Ở đây chủ nhà có tuổi Hợi, nên tránh ngày Tị (Hình 1.3);
Tránh ngày hình, phạt với tuổi chủ nhà: Tuổi Hợi thì tránh ngày Thân (Thân hình Hợi – Hình 1.4) và ngày Hợi (Hợi Hợi hình- Mục 1.2.3.5).

Các bước chọn ngày khởi công xây dựng nhà 1

Các bước chọn ngày khởi công xây dựng nhà 1

Các bước chọn ngày khởi công xây dựng nhà 1

Trong Bảng 6.5 ta thấy, gần như một quy luật: mỗi tuổi có 4 ngày kỵ sau đây:
Ngày thứ nhất có Can và Chi trùng với Can và Chi nãm sinh của chủ nhà;
Ngày thứ 2 có Can trùng với Can năm sinh, và Chi xung với Chi năm sinh của chủ nhà (xem Bảng 1.3 và Hình 1.3);
Ngày thứ 3 có Can tính được bằng cách đếm xuôi từ Can năm sinh của chủ nhà đến Can thư 7, và có Chi trùng với Chi của ngày kỵ thứ nhất;
Ngày thứ tư có Can cùng với Can của ngày kỵ thứ 3, và có Chi cùng với Chi của ngày kỵ thứ 2.

d) Dự kiên ngày sẽ chọn:
Sau khi đã loại trước các ngày cần tránh nêu trên, ta thấy số ngày còn lại trong tháng để có thê lựa chọn còn lại không nhiều. Đặc biệt khá nhiều ngày Hoàng đạo đã bị loại trừ. Điều đó cho thấy việc chọn được một ngày tốt trong tháng để làm nhà quả là không dễ dàng.
Sau khi đã loại trước các ngày cần tránh nêu trên, tra trong lịch Vạn niên để chọn lấy ngày Hoàng đạo nào hợp với tuổi chủ nhà về Can hoặc Chi (xem mục 1.2.3.3) và không xung với tuổi chủ nhà làm ngày dự kiến sẽ chọn để khởi công. Các tài liệu về Lịch học và thuật Phong thuỷ thường cho sẵn bảng tra ngày và giờ Hoàng đạo [11, 12, 51, 55] (xem Bảng 6.6 và  Khi không được ngày Hoàng đạo mới chọn ngày khác. Tiếp đó tra các bảng sao tốt xấu để biết mức độ tốt xấu của ngày dự kiến chọn. Nếu không đạt mức là một ngày tốt thì chọn ngày khác, và lại kiểm tra các sao trong ngày đó.
Ngày Hoàng đạo là gì ?
Hoàng đạo là tên gọi quỹ đạo trái đất quay xung quanh mặt trời. (Bạch đạo là quỹ đạo mặt trãng quay xung quanh mặt trời). Quỹ đạo này là một hình êlíp, nghiêng với
mặt phẳng Xích đạo trái đất một góc 23° 27’, có 2 điểm gần mặt trời nhất ứng với tiết Xuân phân và Thu phân, và 2 điểm xa mặt trời nhất ứng với Hạ chí và Đông chí. Người xưa đã phân chia đường Hoàng đạo thành 12 cung với 2 phần đối xứng, ứng với 6 cung Hoàng đạo và 6 cung Hắc đạo. Mỗi cung được gắn với một Thần định rõ cát hung. Trong đó, 6 cung Hoàng đạo gắn với 6 Thần tốt gọi là sao tốt (đó là: Thanh long, Minh đường, Kim quỹ, Kim đường, Ngọc đường, Tư mệnh), 6 cung Hắc đạo gắn với 6 sao xấu (đó là: Thiên hình, Chu tước, Bạch hổ, Thiên lao, Nguyên vũ, Câu trận). Ý nghĩa cát hung ở đây cũng là do con người đặt ra, chưa có cơ sở giải thích. Vì vậy cũng có tài liệu không coi trọng việc này. Tuy nhiên vì đã từ lâu tồn tại việc chọn ngày Hoàng đạo, nên tác giả ghi nhận ở đây để bạn đọc tham khảo. Trên thực tế thì thấy rằng vào các ngày Hoàng đạo thường có thời tiết tốt, phù hợp với công tác xây dựng nhà.