Chọn ngày cất nóc và lễ cất nóc

1) Chọn ngày cất nóc
Ngày cất nóc là ngày gác thanh giữa của nóc nhà nếu là mái dốc có kèo, hoặc là ngày đổ bê tông sàn mái nếu là nhà mái bằng hoặc mái dốc BTCT. Việc chọn ngày được thực hiện giống như chọn ngày khởi công, theo mục 6.3.4 và 6.3.5.

2) Lễ cất nóc
Việc cúng lễ cũng tiến hành như cúng động thổ. Cụ thể như sau:
– Đối với nhà 1 tầng có mái dốc (có thể có trần hoặc không có trần): Ngày cất nóc là ngày gác thanh giữa của nóc nhà. (Việc lắp vì kèo, xà gồ có thể làm trước. Chỉ chọn ngày gác thanh giữa của nóc nhà mà thôi). Bàn thờ có thể đặt trong nhà hoặc ở ngoài trời đều được. Cúng xong thì chủ nhà trực tiếp đặt thanh giữa của nóc nhà vào giờ cất nóc đã chọn (giống như giờ động thổ). Nếu mượn tuổi thì người cho mượn tuổi làm việc này. Nếu nhà mái dốc có trần bê tông thì cũng không cần cúng ngày đổ bê tông trần. Đối với nhà nhiều tầng có mái dốc thì cũng chỉ cúng vào ngày cất nóc mái, cũng giống như nhà 1 tầng có mái dốc.
– Đối với nhà mái bằng: Ngày cất nóc là ngày đổ bê tông sàn mái. Cúng xong thì chủ nhà trực tiếp đổ xô bê tông đầu tiên vào một vị trí cung hướng đã chọn khi động thổ. Nếu có mượn tuổi thì người cho mượn tuổi làm việc này. Nếu nhà có nhiều tầng thì cũng chỉ cúng vào ngày đổ bê tông sàn mái. Các tầng sàn khác không cần cúng. Việc cúng đổ bê tông cho từng sàn như nhiều công trình vẫn làm lâu nay là không cần thiết và gây phiền phức, lãng phí. (Không thể cúng 20 lần cho một nhà 20 tầng được. Thần linh không yêu cầu như thế !).