Chống nóng bằng tầng đệm không khí

a) Giải pháp thiết kế
Bản chất của giải pháp thiết kế là dùng tầng đệm không khí có đối lưu để cách nhiệt cho mái BTCT. Phía trên tầng đệm là sân có thể sử dụng, được lát gạch trang trí (hình 5.5).
Tầng đệm không khí được tạo bằng cách xây các trụ gạch 1 lx22cm, cách đều 2 chiều 50x50cm, cao bằng chiều cao tầng đệm không khí đã định. Các tấm đan BTCT được chế sẩn có kích thước 49x49cm rồi gác lên các trụ gạch đã xây.
Có 2 yêu cầu kỹ thuật cần được đảm bảo cho giải pháp này, đó là:
Tầng đệm không khí có chiều cao không dưới 30cm (Bảng 5.1);
Tầng đệm không khí phải có gió thổi 2 chiều để thoát nhiệt tích tụ trong ngày. Khi không đảm bảo cho gió thổi 2 chiều thì tầng đệm không khí sẽ mất tác dụng cách nhiệt. Vì vậy giải pháp này thường chỉ dùng cho các mái có chống nóng nhưng không sử dụng sân thượng.

Chống nóng bằng tầng đệm không khí 1

b) Biện pháp thi công Các bước tiến hành gồm có:
Đổ bê tông sàn mái BTCT có đầm lại để tăng khả năng chống thấm; Chế tạo sẵn các tấm đan BTCT;
Láng vữa Xi măng cát chống thấm dày 2cm có đánh dốc, đánh màu kỹ. Có hộ thống thoát nước mưa từ lóp láng này. Cũng có thể dùng sơn chống thấm thay lớp vữa láng chống thấm;
Xây các trụ gạch 1 lx22cm cách đều tim 50x50cm bằng vữa xi mãng cát mác 50. Lát các tấm đan BTCT lên đầu các trụ gạch bằng vữa xi măng cát mác 50 ;
Nếu có nhu cầu trang trí sân thì lát thêm lóp gạch lá nem trang trí. Kỹ thuật lát, đặt khe Giãn và xảm khe xem mục 5.2.5.1).
 Chông nóng bằng tấm xốp Polystyrene
a) Giải pháp thiết kế
Sơ đồ cấu tạo mái xem Hình 5.6.
Bản chất của giải pháp là dùng một lóp xốp polystyrene để cách nhiệt cho mái BTCT. Phía trên lát gạch lá nem để bảo vệ. Có 2 yêu cầu kỹ thuật cần chú ý đối với tấm xốp. Đó là:
Phải có khối lượng thể tích không dưới BOkg/m3; chiều dày ghi ở Bảng 5.1.
Phải dùng sơn polyme để gắn kết tấm xốp với nền bê tông sàn mái phía dưới và với lớp vữa lát phía trên. Có như vậy thì lóp chống nóng mới tạo thành một khối thống nhất để tăng độ bền, tránh nứt gãy lóp lát phía trên.
– Có thể thay thế lóp vữa láng chống thấm bằng lớp sơn chống thấm.
b) Biện pháp thi công
Công việc được tiến hành thứ tự như sau:
Đổ bê tông mái có đầm lại để tăng khả nãng chống thấm.
Chế tạo sơn polyme: Nhũ tương polyme + (5-10%) xi mãng khuấy đều, tạo độ sệt để có thể quét bằng chổi đót.
Dùng chổi đót quét 1 nước sơn polyme lên một mặt của tấm xốp trước ngày lát ít nhất 1 ngày.
– Quét một nước sơn polyme lên mặt bê tông sẽ lát tấm xốp. Đặt ngay tấm xốp vào vị trị đã quét sơn sao cho mặt đã quét sơn nằm ở trên. Tấm xốp sẽ gắn chặt với nền bê tông sàn mái nhờ lớp sơn vừa mới quét này .Tiến hành lát gạch lá nem trên tấm xốp. Lớp vữa lát sẽ gắn kết rất chặt với tấm xốp nhờ có lớp sơn polyme đã quét từ hôm trước. Như vậy chỉ ngày hôm sau thì bê tông sàn mái, lớp xốp cách nhiệt và lớp lát gạch lá nem sẽ gắn kết thành một khối thống nhất, rất bền vững.
Lát gạch lá nem: Việc lát gạch lá nem và xảm khe Giãn được tiến hành giống như mục 5.2.5.1).
Giải pháp chống nóng bằng tấm xốp cách nhiệt có ưu điểm là cách nhiệt tuyệt đối và có tải trọng rất nhỏ, rất thích hợp cho một mái sửa chữa.

Chống nóng bằng tầng đệm không khí 1

 Chống nóng bằng một mái dốc
a) Giải pháp thiết kế
Bản chất của giải pháp là dùng một mái dốc đật trên sàn mái BTCT để ngăn bức xạ mặt trời tác động trực tiếp lên mặt sàn mái (Hình 5.7). Mái dốc dùng để cách nhiệt có thể là mái lá, mái ngói, mái tôn, mái fibrôximăng. Tất cả các loại mái đều có yêu cầu độ cao h > l,5m. Đối với mái ngói, mái fibroximang và mái tôn còn có yêu cầu tạo thoát nhiệt tự nhiên từ không khí nóng trong không gian mái ra ngoài trời.
b) Biện pháp thi công
Đổ bê tông sàn mái, láng vữa chống thấm xem mục 5.2.5.1);
Làm mái dốc. Mái dốc nhất thiết phải tạo được cửa thoát nhiệt tự nhiên trên mái theo sơ đồ Hình 5.7, kể cả mái dùng tôn lạnh. Vì như trên đã nói, mái còn có yêu cầu trao đổi Khí với bên ngoài. Các mái lợp lá cọ, cỏ gianh, rơm rạ, nứa thì không cần có cấu tạo cửa thoát nhiệt trên mái, vì các vật liệu này có tính cách
nhiệt tốt và không hấp thụ nhiệt mạnh như các mái ngói, mái tôn, mái íibrôximăng. Đồng thời nhiệt trong mái có thể cân bằng với bên ngoài qua lớp vật liệu mái.

Chống nóng bằng tầng đệm không khí 1