Cứu tinh đồ cơ bản

Cứu tinh đồ cơ bản, (Hình 1.6), là bản đồ xếp 9 chữ số theo nguyên tắc của Lạc thư (nên còn gọi là Bản đồ lạc thư cứu cung), mỗi số tương ứng với một ngôi sao, trong đó số 5 đặt ở trung tâm, 8 số khác đặt ở 8 phương xung quanh, cụ thể là :
Số 5 nằm ở trung tâm là Ngũ hoàng thổ tinh (sao Liêm trinh), mang hành Thổ;
Sô’ 1 nằm ở phương Bắc là Nhất bạch thuỷ tinh (sao Tham Lang), mang hành thuỷ;
Sô’ 2 nằm ớ phương Tây Nam là Nhị hắc thổ tinh (sao Cự môn), mang hành Thổ;
Sô’ 3 nằm ở phương Đông là Tam bích mộc tinh (sao Lộc tồn), mang hành Mộc;
Sô’ 4 nằm ở phương Đông Nam là Tứ lục mộc tinh (sao Văn khúc), mang hành Mộc;
Sô’ 6 nằm ở phương Tây Bắc là Lục bạch kim tinh (sao Vũ khúc), mang hành Kim;
Sô’ 7 nằm ở phương Tây là Thất xích kim tinh (sao Phá quàn), mang hành Kim;
Sô’ 8 nằm ở phương Đông Bấc la Bát bạch thổ tinh (sao Tả phù), mang hành Thổ;
Sô’ 9 nằm ở phương Nam là Cửu tử hoả tinh (sao Hữu bật), mang hành Hoả.
Chín ngôi sao trên được xếp thành chòm sao hình chữ s quay quanh sao Bắc Đẩu. Ban đèm trên bầu trời ta nhìn thấy chòm sao hình giống chiếc gầu sòng (Hình 1.7)

Cứu tinh đồ cơ bản 1

Các sao trong cửu tinh đồ cơ bản luôn chuyển động, hoặc tiến hoặc lùi, theo một quỹ đạo đã định, gọi là Quỹ đạo vận hành của cửu tinh. Theo quỹ đạo này, các sao lần lượt chuyển chỗ cho nhau theo 9 bước. Tất cả 9 sao, vậy một chu kỳ vận hành có 9 X 9 = 81 bước. Hết một vòng các sao lại quay trở lại vận hành từ đầu.

Cứu tinh đồ cơ bản 1

Khi vận hành tiến, chu kỳ vận hành được bắt đầu từ trung tâm sao số 5, bước 1 bay vào ô số 6, rồi đến bước 2- ô số 7, bước 3- ô số 8, bước 4- số 9, tiếp theo bước 5- số 1, bước 6- số 2, bước 7- số 3, bước 8- số 4, bước 9- số 5 (xem Hình 1.8). Quy luật vận hành này gọi là vận hành tiến, hay là bay thuận.
Khi vận hành lùi thì từ trung tâm sao số 5 bay vào các ô theo thứ tự 4, 3, 2, 1 rồi 9, 8, 7, 6, 5. Quy luật vận hành này gọi là vận hành lùi, hay là bay nghịch.
Như vậy ta thấy cửu tinh vận hành theo 9 ô theo một quy trình không đổi. Còn vận hành tiến hay lùi là tuỳ theo các sao ứng với thời gian năm tháng ngày giờ thuộc tiết khí nào. Đường quỹ đạo bay của các sao như trên gọi là Lượng thiên xích bộ vị tông quan, hay còn gọi là đường đi của trời. Trong trạch cát, khi tính vận cho nam giới người ta dùng đường vận hành tiến, còn cho nữ giới thì dùng đường vận hành lùi [5, 12, 35…]. Tuy nhiên rất ít khi tính cho nữ, vì làm nhà thường lấy tuổi đàn ông.

Cứu tinh đồ cơ bản 1

Trong Cửu tinh đồ cơ bản các số chẵn ứng với độ ẩm, còn số lẻ ứng với nhiệt độ. Nhiệt độ thấp nhất là ở phương Bắc- ứng với số 1, cao nhất ở phương Nam- ứng với số 9.
Sao 3 ứng với nhiệt độ thấp hơn ở phương Đông so với sao 7 ứng với nhiệt độ phương Tây. Độ ẩm cũng vậy: Khô nhất là ở phương Tây Nam ứng với số 2, cao nhất là số 8 ứng với phương Đông Bắc. Đông Nam (số 4) khô hơn Tây Bắc (số 6). cửu tinh đồ do đó rất phù hợp với khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Có lẽ vì thế mà trong nhiều đời nay Dịch học vẫn phát triển ớ phương Đông?