Kỹ thuật chống thấm cho nhà

Có nhiều dạng thấm nước qua các kết cấu nhà và công trình. Các kết cấu thường gặp bị thấm là: mái và sàn bê tông cốt thép, tường bê tông hay tường xây gạch, thành và đáy bể chứa nước. Nguồn nước thấm có thể là nước mưa, nước dùng hàng ngày, nước chứa trong bể, nước ngầm. Nguyên nhân thấm nước qua kết cấu có thể quy nạp ở mấy dạng
sau đây:
– Thấm do bê tông của kết cấu không được đầm kỹ;
– Thấm do kết cấu bị nứt;
– Thấm do lớp xây không no mạch, lớp trát không đặc chắc; 
– Thấm do hư hỏng lớp giấy cách nước đã dán trên kết cấu;
– Thấm do hư hỏng màng sơn chống thấm trên kết cấu. Hình 5.13 và 5.14 mô tả một số dạng thấm nêu trên.

Kỹ thuật chống thấm cho nhà 1

Các vết thấm có thể là thấm ẩm hoặc thấm chảy dòng. Có kết cấu cho phép có thể thấm ẩm, nhưng không được thấm chảy dòng, như thành bể chứa nước. Còn đa số kết cấu không cho phép cả thấm ẩm lẫn thấm chảy dòng.
Nguyên tác chống thấm
Khi tiến hành chống thấm cho mọi kết cấu cần đảm bảo những nguyên tắc sau đây:
Chống thấm từ phía có nguồn nước. Ta gọi đây là biện pháp chống thấm chủ động. Chống thấm phía sau nguồn nước gọi là chống thấm bị động, và chỉ tiến hành khi không thể chống thấm chủ động được.
Nguyên tắc “tầng tầng lớp lớp”: Nghĩa là chống thấm cần phải bằng một số giải pháp kế tiếp nhau, không coi chống thấm 1 lần là đã xong. Thí dụ: Không thể coi việc quét sơn chống thấm xong là hết thấm. Vì rất có thể lớp sơn chống thấm có những chỗ khuyết tật gây ra do thi công, hoặc do sử dụng, nước sẽ thấm qua chỗ khuyết tật này. Như vậy để đảm bảo an toàn thấm thì trước khi quét sơn chống thấm phải đầm bê tông thật tốt trước đã. Hoặc phải có giải pháp kỹ thuật đảm bảo kết cấu không bị nứt dưới tác động của khí hậu trong quá trình sử dụng. Như vậy sơn chống thấm sẽ có ý nghĩa đảm bảo an toàn hơn cho một bê tông vốn đã có khả nãng chống thấm tốt rồi.
Đối với kết cấu bê tông và BTCT thì việc chống thấm nước trước hết là đầm chặt bê tông để không bị thấm, vì bê tông có khả năng ngăn nước rất cao.
Dưới đây là chỉ dẫn kỹ thuật đảm bảo tính chống thấm cho một số kết cấu cụ thể của nhà và công trình.