Kỹ thuật chống thấm sàn khu dùng nước trong nhà

1) Chông thấm sàn làm mới
Các bước tiến hành như cho mái làm mới đã nêu ơ mục 5.3.2.1), nhưng không có 3 bước cuối. Các bước cụ thể gồm có:
Chọn thành phần bê tông. Như mục 5.3.2.1).
Gia cường bề mặt. Nhu mục 5.3.2.1).
Đánh dốc bằng vữa xi măng: cát.
Đặt ống thoát nước.
Lát gạch trang trí.
2) Chông thấm sàn sửa chữa
Sàn khu dùng nước sửa chữa có nghĩa là sàn đang sử dụng, nay bị thấm, cần sửa chữa. Về nguyên tắc giải pháp kỹ thuật thực hiện cũng giống như cho chống thấm mái sửa chữa, nhưng không có lớp chống nóng phía trên.
Các bước tiến hành gồm có:
Rỡ bỏ tất cả những gì có trên mặt bê tông sàn, kể cả nếu có lớp sơn chống thấm cũng phải cạo bỏ.
Cọ rửa sạch mặt bê tông sàn. Trám vá chỗ rỗ, vết nứt bằng vữa xi măng cát.
Quét 2- 3 nước sơn chống thấm. Ở đây quét sơn chống thấm là bắt buộc phải làm. Đánh dốc bằng vữa xi măng cát.
Đặt ống thoát nước.
Lát gạch trang trí.
 Kỹ thuật chống thấm tường xây của nhà
Tường xây của nhà nhà có thể bị thấm nước mưa, nước ngầm, nước sử dụng trong khu dùng nước của nhà.
Tường xây của nhà bị thấm có thể do mấy nguyên nhân sau đây:
– Tường xây không đủ độ dày chống thấm;
Tường xây không no mạch vữa;
Lớp trát tường không có khả năng chống thấm nước;
Xây bằng gạch dễ thấm, hoặc tường đã lâu năm, gạch hoặc vữa xây đã bị phong hoá;
Không có lớp chống thấm trên mặt tường móng, hoặc có nhưng không đạt yêu cầu ngăn nước ngầm thấm từ dưới nền đất lên.
Khắc phục được những nguyên nhân trên thì tường mới hết thấm.
1) Chống thấm tường xây mới
Tường xây mới muốn chống thấm tốt cần đảm bảo các yêu cầu sau đây:
– Tường phải có độ dày không dưới 22cm.
– Vữa xây phải no mạch. Có thể xây bằng vữa xi măng cát mác 50 (5Mpa), hay vữa tam hợp xi măng vôi cát mác 50 hay 25 (2,5Mpa) tuỳ theo yêu cầu sử dụng.
Xây bằng gạch đất sét nung mác 50 trở lên. Dùng gạch đặc, không dùng gạch rỗng.
Lớp trát phía nguồn nước phải dày không dưới 2cm. Nếu là trát ở mặt tường thường xuyên có tiếp xúc với nước thì dùng vữa xi măng cát mác 75 trở lên (thí dụ: mặt tường trong bể chứa nước, chân tường khu dùng nước trong nhà…). Nếu là mặt tường ngoài nhà thì nên dùng vữa trát tam hợp xi măng vôi cát mác 25. Vữa này chống thấm tốt hơn vữa xi măng cát vì nó ít bị nứt do tác động của khí hậu. Đồng thời cường độ vữa sẽ phát triển liên tục về sau do có phản ứng kiềm silic cho cường độ. Mọi lớp trát đều phải đặc chắc, trát phẳng, xoa kỹ. Nếu có dùng cát đen trong vữa trát thì cát đen này cần phải được rửa sạch đất sét trước khi dùng.
– Có lớp chống thấm trên mật tường móng bằng bê tông đầm kỹ, hoặc bằng lớp vữa chống thấm mác 75 dày 2cm.
Tường sửa chữa là tường xây đang dùng bị thấm, cần sửa chữa. Cần khảo sát tìm nguyên nhân thấm. Có thể do thấm nước mưa từ bên ngoài, hoặc thấm nước khu dùng nước trong nhà, hoặc thấm nước ngầm từ dưới móng nhà mao dẫn lên. Khi đó giải pháp chống thấm cần thích hợp cho mỗi dạng thấm.
a) Thấm nước từ bên ngoài
Có 2 tình huống cần được quan tâm:
– Một là tường xây không đủ dày, thí dụ tường chỉ dày 6 hoặc llcm: Trong trường hợp này, nếu có thể thì phá bỏ xây lại cho đủ độ dày theo các yêu cầu nêu trên. Nếu không thể phá xây lại thì phải gia cường lớp vữa trát chống thấm từ phía nguồn thấm. Cụ thể là: phá bỏ lớp trát cũ. Trát lại bằng lớp vữa gia cường xi măng cát hoặc xi măng vôi cát mác 50 (5Mpa) dày 2,5-3cm tuỳ theo môi trường sử dụng. Trát lớp lót dày l,5cm. Để khô rồi quét một nước sơn chống thấm. Khi sơn đã se mặt nhưng chưa khô thì trát lớp ngoài cho đủ độ dày vữa trát dự kiến. Xoa mặt thật kỹ. Nếu để sơn bị khô rồi mới trát thì lớp trát sau sẽ bị bong.
Chú ỷ: Chỉ trát lớp vữa gia cường ở một mặt tường để tường có thể thoát ẩm tự nhiên. Không trát cả 2 mặt tường.
– Hai là tường đã đủ dày mà vẫn thấm: Trong trường hợp này cần phá bỏ lớp trát phía nguồn nước, rửa sạch mặt tường và trát lại bằng lớp trát gia cường nêu trên. Nếu thấm do khu dùng nước trong nhà thì phá bỏ lớp trát cũ ở chân tường (cao khoảng 20- 30cm), trát lại bằng vữa ximăng cát có tác dụng chống thấm.
b) Thấm do mao dẫn nước ngầm từ móng nhà
Trong trường hợp này cần phải cắt nguồn thấm bằng cách tạo một lớp bê tông chống thấm tại chân tường: cắt chân tường cách đoạn ở độ cao trên mặt đất tự nhiên. Xong chèn chặt bê tông chống thấm. Khi bê tông đã có cường độ thì cắt tiếp đoạn chân tường còn lại rồi chèn tiếp bê tông. Chú ý đầm kỹ chỗ tiếp giáp với đoạn bê tông đã làm trước. Khi cần có thể đặt ống để phun ép hồ xi măng vào chỗ tiếp giáp này. Xong hoàn thiện lại lớp trát ngoài bằng vữa thông thường. Nếu tường đã xung yếu do tuổi thọ đã lâu, gạch hoặc vữa đã bị phong hoá, thì cần phá bỏ xây lại tường mới. Giải pháp chống thấm khi đó thực hiện theo tường xây mới.