Kỹ thuật điểu chỉnh trong xây dựng nhà

ĐIỂU CHỈNH LÀ GÌ ?
Điều chỉnh được hiểu ớ đây là nghệ thuật hóa giải để thay đổi dòng khí vào nhà.
Điều chỉnh cần phải làm khi thấy ngôi nhà không đạt được yêu cầu về sinh khí như mong muốn. Thí dụ: Ngôi nhà nằm trên miếng đất ít tụ khí; hướng nhà và hướng cửa buộc phải đặt ở vị trí không như mong muốn; nhà không cân bằng âm dương khí, v.v… Điểu chỉnh không chỉ là thay đổi cái đã rồi, mà còn dùng cả trong giai đoạn thiết kế mới như là một giải pháp đảm bảo cho công trình luôn được vượng Khí.
Chương 2 đã đề cập đến khái niệm về Khí. Trong đó Khí vào nhà phải đi theo đường Khúc (hữu tình), không đi theo đường Trực (vô tình). Khí vào nhà phải chứa đựng nhiều sinh khí và hạn chế tà khí. Cũng không đê bị tạt khí hay tích tụ khí. Lại còn phải cán bằng Âm Dương khí. Đó là những yêu cầu kỹ thuật mà người thiết kế phái giải quyết. Một khi do hoàn cảnh nào đó mà những yêu cầu trên không đáp ứng được, dẫn đến khí vào nhà không được tốt, thì phải dùng các phương thức khác để điều tiết khí. Đó chính là Điều chỉnh.
Chương 3 còn đề cập yêu cầu Hướng nhà phải phù hợp với mệnh quái của chủ nhà, vì khi đó mới có thể nhận được sinh khí tốt vào nhà. Một khi không đáp ứng được yêu cầu này, Hướng nhà buộc phải đặt không hợp với mệnh chủ, dẫn đến dòng khí vào nhà không được tốt như ý muốn, thì cũng phải điều chỉnh để bù đắp cho Hướng nhà. Đó cũng chính là Điều chỉnh.
Như vậy mục tiêu của Điều chỉnh là thay đổi bằng cách này hay cách khác để nhận được dòng khí tốt vào nhà và cán bằng Âm Dương khí. Điều chỉnh là một khoa học. Ở đây không có gì là thần bí cả, mặc dù có những điểu thuộc về Điểu chỉnh đã có thế giái thích, nhưng cũng có cái còn chưa giải thể thích được.

 TRƯỜNG XOẮN VŨ TRỤ
1. Trường xoán trái
Từ xa xưa loài người đã nhận thức được rằng vũ trụ bao la luôn chuyên động theo đường xoắn và tạo ra một trường khí chuyển động xoắn từ trái sang phải, thuận chiểu kim đồng hồ tác động lên trái đất. Ta hãy lấy một vài thí dụ:
Giải Ngân hà luôn chuyên động xoay phải, ngược chiểu kim đồng hồ. Nhưng nếu nhìn từ trái đất thì sẽ thấy dòng xoay Ngân hà xoáy trái, thuận chiểu kim đồng hồ.
Hình 1.7 là sơ đồ sao Bắc đẩu đứng yên với 9 ngôi sao trong chòm sao này quay quanh sao Bắc đẩu theo chiểu thuận kim đồng hồ. Do trái đất tự quay quanh nó từ Đông sang Tây xoắn phải, ngược chiều kim đồng hồ, nên ta dễ cảm nhận được dòng xoáy vũ trụ từ sao Bắc đầu là xoắn trái, thuận chiều kim đồng hồ.
Những hiện tượng tự nhiên thường thấy cũng có trường xoắn trái như: Dòng nước dâng hay các cơn bão ở Bắc bán cầu đều chuyển động xoay ngược chiều kim đồng hồ (ở bán cầu Nam thì ngược lại, thuận chiều kim đồng hồ); Nhiều vỏ trai, ốc, hến cũng có hình xoắn trái thuận chiều kim đồng hồ; Cây hoa Khiên ngưu mọc và bò lan ngược chiều kim đồng hồ; cây nho vận trái để leo lên giàn; cây bách, cây tùng vặn mình vươn lên theo kiểu xoắn ốc; Con nhện chăng mạng theo chiều ngược kim đồng hồ, sừng trâu, sừng dê cũng phát triển xoắn ốc và cong 2 chiều đối xứng thành đôi v.v… [63, 86], Trong khoa học xã hội, người ta cũng quan niệm xã hội loài người phát triển theo quy trình xoắn ốc, tuy có lặp lại, nhưng chu kỳ sau tiến bộ hơn, hoàn chỉnh hơn.
Quy luật mọc ra của cây: Quan sát các mầm non của lá ở ngọn cây, ta thấy cứ từng lá một mọc ra theo 2 vòng soắn thuận và ngược chiều kim đồng hồ. Quan sát sự sắp xếp các cánh hoa của một bông hoa hồng ta cũng thấy: các cánh hoa trên một hàng ngang được xếp tiến lên theo vòng tròn thuận chiều kim đồng hồ. Còn các cánh hoa của các hàng thì được xếp tiến lên theo ngược chiều kim đồng hồ. Như vậy nếu có một dòng khí tác động lên ngọn cây hay lên mật hoa hồng thì sẽ tạo thành dòng xoáy vừa đi nghịch, vừa đi thuận chiều kim đồng hồ (Hình 7.1).

Kỹ thuật điểu chỉnh trong xây dựng nhà 1

Hình 7.1. Xếp cánh hoa hồng và hướng chuyển động của dòng khí trên cánh hoa

Từ vấn đề nêu trên ta thấy có thề vận dụng quy luật trường xoắn trái để bô’ trí cụm công trình sao cho tạo được dòng khí chuyển động quanh các công trình thành một
trường xoắn trái, thuận chiều kim đồng hồ. Điều này cho thấy Điều chỉnh là các giải pháp khoa học chứ không phải là thần bí.
Thí dụ: Ta có thể xếp cụm nhà ở như hình 7.2 để tạo dòng khí chuyển động theo vòng xoắn thuận chiều kim đồng hồ. Khi xếp công trình theo nguyên tắc này thì dù quay về hướng nào công trình cũng nhận được gió tự nhiên.

Kỹ thuật điểu chỉnh trong xây dựng nhà 1

Công trình thiết kế quy hoạch trường đại học Kiến trúc TP HCM gần đây của các tác giả [83] đã xếp các công trình theo nguyên tắc xếp bẹ của cây Cần tây để xác định bài toán khí động học là một ứng dụng nguyên lý này.
Quỹ tích hình chữ s
Người xưa còn phát hiện được rằng vũ trụ không chỉ tạo ra trường khí xoắn trái thuận chiều kim đồng hồ, mà còn có quỹ tích xoắn hình chữ s. Ta lấy một số thí dụ:
Trái đất quay xung quanh mặt trời theo một quỹ đạo hình êlíp ngược chiều kim đồng hồ, gọi là Hoàng đạo. Mặt phẳng Hoàng đạo nghiêng với mặt phẳng xích đạo của trái đất một góc 23°27 Trong đó 2 điểm xa mặt trời nhất là Hạ chí (có ngày dài nhất và đêm ngắn nhất) và Đông chí (có ngày ngắn nhất và đêm dài nhất). Còn 2 điểm gần mặt trời nhất tương ứng với tiết khí Xuân phân và Thu phân có ngày và đêm dài bằng nhau (Hình 7.3). Tuy nhiên trái đất không chỉ quay xung quanh mật trời, mà còn tự quay quanh nó. Vì nó quay nghiêng nên từ mặt trời ta sẽ thấy trái đất quay lúc ngửa lúc cụp, tạo thành tại xích đạo một quỹ tích hình chữ s. Vì thế mới có 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông. Đây là một quy luật biến đổi thần kỳ của tạo hoá.

Kỹ thuật điểu chỉnh trong xây dựng nhà 1