Mệnh niên ( năm mệnh )

1 Mệnh niên và ứng dụng
Mệnh niên là năm sinh của mỗi người. Mệnh niên của mỗi người được đặc trưng bởi một nãm Can Chi, dân gian thường gọi là cầm tinh con gì. Thí dụ: Sinh năm 1954 là năm Giáp Ngọ, cầm tinh con ngựa. Mệnh niên của mỗi người có thể tìm thấy trong các bảng nạp âm lục thập hoa giáp (Mệnh niên vòng Giáp Tý- Quý Hợi) trong các tài liệu về Lịch học và Dịch học (xem Bảng PL1.A ở Phụ lục 1). Trong bảng nạp âm 60 hoa Giáp người ta lấy ngũ hành có tên khác nhau để gọi tên Mệnh niên, cứ 2 năm là một năm mệnh. Thí dụ trong Bảng PL1A tuổi Bính Tý và Đinh sửu đều có mệnh thuộc Thuỷ (nước dưới khe).
Trong trạch cát thì Mệnh niên thường dùng trong việc chọn ngày động thổ, ngày cất nóc nhà, ngày nhập trạch (dọn về nhà mới) vv….
2. Cách tính Mệnh niên trên bàn tay
a. Tính Mệnh niên khi biết tuổi mụ
Cách tính này dùng để tính Mệnh niên (năm cầm tinh) của người khi biết tuổi mụ [8],
Thí dụ: Tìm Mệnh niên của người hiện có tuổi mụ đến năm 2006 là 55 tưổi.
Bạn hãy dùng bàn tay trái với các vạch ghi 12 con giáp của 12 Chi các năm (Hìnhl.14). Năm 2006 là năm Bính Tuất. Trên Hình 14, tại Tuất bạn ghi 1 tuổi (1). Theo chiều kim đồng hồ cách một ngôi đến ngôi Tý tính là 11 tưổi (11). Tiếp cách 1 ngôi đế Dần là 21 tuổi… cứ thế cho đến Thân là 51 tuổi (51), chưa đến 55 tuổi.
Bây giờ theo ngược chiều kim đồng hồ đếm ngược từng tuổi mụ theo từng vạch ngón tay ta có Thân 51, Mùi 52, Ngọ 53, Tị 54, cho đến Thìn đủ 55 tuổi mụ. Ta được 55 nằm ở ngôi Thìn. Vậy người này cầm tinh con rồng.
Để tìm năm sirih của người này, ta lấy năm 2006 trừ đi tuổi mụ rồi rồi cộng thêm 1, ta được năm 1952: (2006 -55 = 1951; 1951 + 1 = 1952).
b) Tìm tuổi mụ khi biết Mệnh niên (biết cầm tinh con gì)
Thí dụ: Tìm tuổi mụ cho người cầm tinh con chuột (Tý) khi ta biết người này ở độ tuổi khoảng 30 đến 40 tuổi.
Cũng làm như trên: Năm nay là Bính Tuất 2006. Trên bàn tay trái ở Hình 1.14 ta đặt Tuất là 1, rồi cách 1 theo chiều kim đồng hồ như trên đến Thìn 31 (cận dưới gần nhất của tuổi mụ). Ta đếm từng nấc theo ngược kim đồng hồ từ Thìn 31 đến Mão (mèo) là 32, Dần 33, Sửu 34, đến Tý (chuột) là 35. Vậy người tuổi chuột này có tuổi mụ là 35 ‘tuổi (Nhâm Tý).

Mệnh niên ( năm mệnh ) 1