Nguyên lý Âm Dương hợp thành mười và Thiên Địa sinh thành

Trên Cửu tinh đồ cơ bản (Hình 1.6) ta thấy các số đối nhau qua tâm theo mọi phương đều cho tổng bằng 10. Ta gọi đây là nguyên lý Âm Dương hợp thành 10. Còn trong Hà đồ (Mục 1.3) thì những con số âm dương tạo thành một mối quan hệ Sinh thành. Ta có thể vận dụng 2 nguyên lý này, gọi là nguyên lý Ấm Dương hợp thành 10 và nguyên lý Thiên Địa sinh thành, để xem xét trường khí trong nhà.
Khi phi tinh Sơn Hướng mà ở mỗi cung có 2 sao cộng lại bằng 10 thì sẽ tạo được một trường khí thuần nhất lưu thông giữa cung Sơn và cung Hướng qua cung Trung tâm. mang vượng khí lưu hành trong toàn ngôi nhà. Vì vậy ngôi nhà một khi không được vượng Sơn vượng Hướng, nhưng nếu có được nguyên lý Âm Đương hợp thành 10 thì vẫn có trường khí tốt trong nhà. Chỉ cần có một trong cửu cung có khí vượng thì các cung khác khí cũng sẽ vượng. Người ở trong ngôi nhà này sẽ vượng cả nhân khẩu và tài lộc.
Lấy một số thí dụ để minh hoạ vấn đề:
Thí dụ ỉ: Phi tinh nhà Vận 8, Sơn Sửu Hướng Mùi
Sau khi phi tinh Vận 8 theo đường bay tiến thuận, ta đặt các sao ở ô cung Sơn và cung Hướng vào cung trung tâm theo nguyên tắc tả Sơn hữu Hướng, rồi phi tinh Sơn Hướng. Ớ đây Sửu và Mùi đều là Địa nguyên long, nên số sao 5 lẻ sẽ bay thuận, số sao 2 chẵn- bay nghịch. Vị trí các sao trong các ô cung được thể hiện ở Hình 4.9.a).

Nguyên lý Âm Dương hợp thành mười và Thiên Địa sinh thành 1

Tại Hình 4.9.a) ta thấy ở tất cả các ô cung đều có sao Vận cộng với sao Sơn bằng 10. Như vậy là các sao Vận và sao Sơn có sự lưu thông với nhau ở các ô cung, nên ngôi nhà như này có trường khí tốt.
Thí dụ 2: Phi tinh nhà Vận 4 Sơn Giáp Hướng Canh
Tương tự như Thí dụ 1, ta tiến hành phi tinh Vận 4, rồi đặt sao ở ô cung Sơn và Hướng vào ô trung tâm. Tiến hành phi tinh các sao Sơn Hướng. Vì Giáp và Canh cũng đều là Địa nguyên long, nên sao 2 và 6 chẵn đều bay nghịch. Ta có Bản đồ phi tinh thể hiện ở Hình 4.9.b).
Hình 4.9.b) cho thấy ở tất cả các ô cung đều có số sao Vận và số sao Hướng cộng lại bằng 10. Như vậy là sao Vận và sao Sơn lưu thông nhau ở tất cả các cung, tạo một trường khí tốt cho ngôi nhà.
– Trong mỗi ô cung có 2 sao (hoặc là saoVận với sao Sơn, hoặc là sao Vận với sao Hướng) cộng lại bằng 10;
– Trong ô cung Sơn và ô cung Hướng có 2 sao cộng lại bằng 10.
Theo lý thuyết văn hoá xây dựng phương Đông thì trong 216 Vận chỉ có 24 Vận khi phi tinh sơn Hướng có thể có các sao tạo thành nguyên lý Âm Dương hợp thành 10 mà thôi (Bảng 4.2).

Nguyên lý Âm Dương hợp thành mười và Thiên Địa sinh thành 1

Nguyên lý Thiên địa sinh thành.
Trong một ngôi nhà, khi phi tinh Sơn Hướng mà giữa các sao không có quan hệ Âm Dương hợp thành 10, nhưng các sao ở 3 cung: Sơn, Hướng và Trung tâm lại có mối quan hệ sinh thành, thì cũng có được trường khí tốt trong nhà, đi từ Hướng đến Sơn qua Trung tâm. Tuy nhiên trong trường hợp này thì cần phải có ít nhất 1 cung (trong 3 cung Sơn, Hướng và Trung tâm) có sao vượng thì trường khí trong nhà mới vượng.
Thí dụ: Ngôi nhà Vận 4, Sơn Tý, Hướng Ngọ.
Tiến hành phi tinh Vận 4 theo đường bay thuận, rồi phi tinh các sao Sơn và sao Hướng, ta được bản đồ phi tinh ở Hình 4.10. Trong đó Tý, Ngọ đều là Thiên nguyên long, nên sao số lẻ sẽ bay nghịch, sao số chẵn bay thuận.

Nguyên lý Âm Dương hợp thành mười và Thiên Địa sinh thành 1