Những thay đổi này không chỉ diễn ra nhanh đến mức kinh ngạc mà còn rất bí ẩn

Những thay đổi này không chỉ diễn ra nhanh đến mức kinh ngạc mà còn rất bí ẩn. Bây giờ khi xem xét lại, người ta đã có thể lý giải tại sao tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh giảm mạnh trong thế giới thứ ba: nhờ sự trợ giúp của một số công nghệ cũ như vệ sinh công cộng, xây bể phốt dưới giếng, vắc xin; và một số công nghệ rất mới như thuốc kháng sinh, thuốc trừ sâu. Nhưng tại thời điểm đó, không ai nói trước được điều gì. Và đâu là nguyên nhân sự nổi lên của baby boom baby bust ? Tại sao phụ nữ Mỹ (và cả phụ nữ châu Âu sau đó vài năm) bỗng nhiên muốn tham gia lực lượng lao động? Điểm gì hấp dẫn ở những khu ổ chuột trong các thành phố châu Mỹ La tinh mà người ta lại hăm hở thu mua đến thế?

qly3

Những thay đổi này không chỉ diễn ra nhanh đến mức kinh ngạc mà còn rất bí ẩn

Thay đổi nhân khẩu học có thể khó dự đoán, nhưng luôn có một khoảng thời gian trống đủ lâu trước khi chúng gây ảnh hưởng. Phải mất năm năm, trẻ sơ sinh mới vào học mẫu giáo và cần lớp học, sân chơi, giáo viên. Phải mất mười lăm năm, chúng mới trở nên quan trọng với tư cách là khách hàng. Và phải sau mười chín hay hai mươi năm nữa, chúng mới tham gia lực lượng lao động. Đành rằng dân số châu Mỹ La tinh tăng trưởng ngay sau khi tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh bắt đầu suy giảm, nhưng cũng phải mất đến năm hay sáu năm, những đứa trẻ sơ sinh sống sót mới bước vào lớp học, và phải sau mười lăm hay mười sáu năm nữa, chúng mới có nhu cầu tìm việc. Mọi thay đổi trong trình độ giáo dục cần ít nhất mười năm, thường là mười lăm năm, để gây tác động cụ thể lên tình trạng việc làm cũng như các kỹ năng sẵn có.