Lập quẻ Dịch theo tượng quẻ

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngCó 8 quẻ là: Càn Đoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn. Biểu tượng của 8 quẻ này được thể hiện Xem thêm …

Giải pháp hạn chế nhiệt môi trường bức xạ trực tiếp qua cửa kính

Vào mùa hè ở miền Bắc và quanh năm ở miền Nam nước ta, nhiệt độ không khí ngoài trời ban ngày thường trên 30°c. Nhiệt không khí có thể bức xạ trực tiếp qua kính vào nhà. Để hạn Xem thêm …