Thiết kế bố cục mặt bằng nhà

Để thiết kế bố cục mặt bằng nhà ta đặt Trạch quẻ của chủ nhà lên bản vẽ mặt bằng nhà sao cho tâm của Trạch quẻ nằm trùng với Tâm nhà, trục Bắc Nam trên Trạch qué trùng với trục Bắc Nam của kim La bàn.
Cãn cứ mặt bằng Trạch quẻ đặt tại Tâm nhà và vị trí cửa chính đã xác định ta dễ dàng nhận biết những cung tốt xấu theo 8 Du niên trên Trạch quẻ . Vị trí các khu vực trong nhà được bố trí theo nguyên tắc: Phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc, phòng thờ bố trí ở cung tốt của Trạch quẻ. cửa sổ và cửa đi phụ bố trí ở cung tốt. Phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng kho bố trí ở cung xấu. Tuy nhiên, cần đảm bảo nguyên tấc: Phòng vệ sinh và phòng bếp không đặt ở vị trí đón gió mát vào nhà. Trên Hình 4.12 các cung có màu xám là cung tốt (các cung có chấm đen), còn lại là các cung xấu. Tính tốt xấu của các cung ở đây cũng cần hiểu một các tương đối. Nói chung trong mỗi Trạch quẻ đều có 4 cung quái với Du niên tốt là: Sinh khí, Thiên y, Phúc đức, Phục vị, và 4 cung quái có Du niên xấu là Hại hoạ, Lục sát, Ngũ quỷ, Tuyệt mệnh. Tuy nhiên mỗi cung quái tốt xấu đều quản 3 cung nhỏ (mỗi cung 15°), trong 3 cung này lại có cả tốt xấu lẫn lộn. Thí dụ trong Càn trạch (Hình 4.12) ta thấy cung quái có Du niên Thiên y quản cả 3 cung nhỏ đều xấu là Sửu, Cấn, Dần- tương ứng với Pháp trường, Điên cuồng, Khẩu thiệt. Trong khi đó cung quái Du niên Ngũ quỷ lại có 2 cung nhỏ tốt là Giáp, Mão – tương ứng với Vượng tài và Tấn điền, và 1 cung nhỏ xấu là Ất – Khấp khốc. Như vậy là trong tốt có xấu, trong xấu có tốt. Đó là đặc điểm của Dịch học. Khi thiết kế nhà thì cố gang đặt phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng thờ ở vào các cung nhỏ tốt, nhưng cũng chỉ có thể đạt tương đối mà thôi, không thể là hoàn toàn tốt cả được. Trong một phòng của mặt bằng nhà bao giờ cũng có cả vùng tốt và vùng xấu. Phương châm là làm sao để tốt nhiều hơn xấu là được.
Đối với những nhà có đặt nhà vệ sinh, nhà bếp riêng thì vị trí các nhà này cũng đặt theo nguyên tắc trên. Khi đó Trạch quẻ được đặt tại Tâm nhà chính để xác định hướng nhà bếp và nhà vệ sinh nằm ngoài nhà chính.

Thiết kế bố cục mặt bằng nhà 1

Đến đây bạn đọc đã có thể tiến hành bố cục mặt bằng cụ thể của nhà. Một ngôi nhà được chủ động thiết kế bố cục thế này, chắc chắn sẽ nhận được sinh khí tốt vào nhà.
Chú ỷ: Trên mỗi bản đồ Trạch quẻ đều có chỉ phương vị Khai môn (tức là nơi đặt cửa chính của nhà). Nên bố trí cửa chính tại phương vị này. Hoặc chọn đặt cửa chính tại cung quái có Du niên tốt. Dù ở vào cung quái có Du niên tốt thì cũng cần chọn vào cung nhỏ là cung tốt (vì trong cung quái có cả cung nhỏ tốt và xấu). Trường hợp không thể chọn được cung quái tốt, buộc phải đặt cửa chính ở cung quái không tốt (vì hướng đất đã mặc định rồi) thì chọn vị trí cửa tại cung nhỏ có chấm đen, là cung tốt trong vòng tròn 24 Sơn Hướng. Khi đó cần có biện pháp hoá giải đi kèm (xem Chương7).
Tóm lược các bước cần tiến hành trong thiết kế bố cục mặt bằng nhà:
Đó là:
– Xác định Hướng nhà .
– Xác định vị trí cửa chính, hay còn gọi là Hướng cửa chính .
– Phi tinh Sơn Hướng nhà để làm rõ các vấn đề sau đây:
+ Điều chỉnh trường khí cho cửa chính theo thế đất + Điều chỉnh khí cho cửa chính bằng cửa phụ
– Phân tích Nguyên lý Âm Dương hợp thành 10 và Nguyên lý Thiên địa sinh thành để đánh giá mức vượng khí trong nhà.
– Xác định vị trí các bộ phận mặt bằng ngôi nhà .
Đến đây ta đã đạt được một mặt bằng nhà có khả năng nhận khí tốt. Khi đã đạt được nhà có vượng khí tốt mới tiến hành các bước thiết kế chi tiết các bộ phận trong nhà theo các nguyên tắc dưới đây.