Vào năm 1972 hay 1973, tất cả các nhà phân tích lực lượng lao động giàu kinh nghiệm nhất nước Mỹ đều nhất trí

Năm 1938, khi Franklin D. Roosevelt tập hợp một nhóm chuyên gia dân số xuất sắc nhất nước Mỹ, nhóm này nhất trí, dân số Mỹ sẽ đạt mức đỉnh vào khoảng 140 triệu người trong năm 1943-1944 rồi giảm dần. Trên thực tế, dân số hiện nay của Mỹ là 240 triệu người với mức nhập cư tối thiểu. Nguyên nhân là vào năm 1949, một thế hệ baby boom đột ngột xuất hiện và cấu thành nên những gia đình lớn chưa từng có trong suốt mười hai năm. Đến năm 1960, thế hệ baby bust thay thế và cấu thành nên những gia đình nhỏ chưa từng có. Không thể nói nhóm nhà nhân khâu học kể trên không có năng lực, đơn giản là vì không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự nổi lên của baby boom.

Businessman sinking in heap of documents

Vào năm 1972 hay 1973, tất cả các nhà phân tích lực lượng lao động giàu kinh nghiệm nhất nước Mỹ đều nhất trí

Hai mươi năm sau, lại thêm một vị Tổng thống Mỹ khác, John F. Kennedy, kêu gọi các chuyên gia hàng đầu tư vấn cho chiến dịch viện trợ và phát triển khu vực châu Mỹ La tinh của ông, chương trình “Liên minh vì sự tiến bộ chung” (Alliance for Progress). Mọi dự báo của nhóm này vào năm 1961 về bối cảnh kinh tế xã hội khu vực châu Mỹ La tinh mười lăm năm sau đó đều trở nên vô duyên khi không ai để ý đến sự suy giảm cực nhanh trong tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong. Không thể nói nhóm nhà nhân khẩu học này thiếu năng lực, đơn giản là tại thời điểm đó, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh sẽ giảm mạnh và xã hội châu Mỹ La tinh sẽ tiến đến thành thị hóa.

Vào năm 1972 hay 1973, tất cả các nhà phân tích lực lượng lao động giàu kinh nghiệm nhất nước Mỹ đều nhất trí, số phụ nữ tham gia thị trường việc làm sẽ tiếp tục đà suy giảm như nhiều năm trước đó. Khi thế hệ baby boom đến tuổi trưởng thành, họ lo ngại, chúng ta biết lấy đâu ra đủ số việc làm cần thiết cho những chàng trai trẻ này. Họ cảm thấy không cần phải nghĩ nhiều về vấn đề việc làm cho phụ nữ trẻ. Mười năm sau, số phụ nữ Mỹ dưới 50 tuổi tham gia lực lượng lao động đạt mức cao chưa từng có: 64%. Không có sự khác biệt đáng kể nào trong tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giữa nhóm phụ nữ có chồng/chưa có chồng, hay giữa nhóm phụ nữ có con/chưa có con.