Xác định hướng nhà và hướng cửa

1. Khái niệm về hướng nhà và Hướng cửa
Hướng nhà và Hướng cửa là một tiêu chí quan trọng bậc nhất của mỗi công trình.
Các tài liệu về văn hoá xây dựng phương Đông có những định nghĩa không giống nhau về Hướng nhà. Một số cho rằng Hướng nhà là phương mà mặt trước của nhà trông tới. Sô’ khác cho rằng Hướng nhà là phương đi từ tâm nhà qua giữa cửa chính của nhà. Theo quan niệm của tác giả, ở đây cần phân biệt giữa Hướng nhà và Hướng cửa (hay là Hướng cửa chính của nhà). Hai khái niệm này có quan hệ mật thiết với nhau (xem Hình 3.2):
Hướng nhà (hay Phương trông của nhà): là phương mà mặt trước của nhà hướng tới. Hướng nhà có tính tổng thể, nghĩa là: Nhà chỉ có thể trông về các Hướng: Bắc, Nam, Đông, Tây, ĐB, ĐN, TB, TN. Hướng nhà không gọi theo 24 cung sơn hướng, mà gọi theo cung quái của Hậu thiên bát quái. Thí dụ: Nhà phương Càn, hay phương Khảm, Ly, Chấn… hoặc gọi là nhà hướng TB, Nam, Bắc, Đông… Hướng nhà cần đảm bảo toạ Sơn hướng Thuỷ (tựa lưng vào đất cao, trông về đất thấp). Nhiều tài liệu Trung quốc coi Hướng nhà là phương mà lưng nhà tựa vào (toạ sơn), tức là ngược với quan niệm của người Việt Nam.
Hướng cửa (hay Hướng cửa chính): là phương của đường đi từ tâm nhà ra qua giữa cửa chính của nhà. Hướng cửa được gọi cụ thể theo vòng 24 cung sơn hướng. Thí dụ: nhà Ngọ sơn Tý hướng (nghĩa là nhà tựa lưng về cung Ngọ, trông về cung Tý), hay nhà Càn sơn Tốn hướng (tựa lưng về Càn, trông về Tốn) v.v…

 Xác định hướng nhà và hướng cửa 1

Theo thiết kế nhà cổ, một ngôi nhà thường có 3 cửa ở mặt tiền (1 chính 2 phụ) nên Hướng nhà thường trùng với Hướng cửa. Ngày nay nhà thường chỉ làm 1 cửa chính ở mặt trước, nhất là các nhà ở gia đình, các biệt thự, còn các cửa phụ thường đật ở các mặt khác của nhà. Vì vậy Hướng nhà nhiều khi không trùng với Hướng cửa.
Theo quy luật “Người đi khí theo, nước chảy khí theo” thì cửa chính là nơi hàng ngày đưa khí vào nhà. Vì vậy Hướng cửa (thực chất là hướng cửa chính) có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy nhiên Hướng nhà lại ảnh hưởng trực tiếp đến Hướng cửa, thí dụ: Hướng nhà là Nam thì Hướng cửa chỉ có thể là Hướng Nam, Đông Nam hoặc Tây Nam mà không thê là Hướng Tây hay Bắc hay Tây Bắc được. Mặt khác Hướng nhà tốt thì sinh khí đi vào nhà không chỉ qua cửa chính mà còn có thể qua cửa đi phụ hay các cửa sổ của nhà. Vì vậy đối với mỗi công trình, việc đầu tiên là phải chọn Hướng nhà tốt, rồi mới quyết định Hướng cửa. Một khi Hướng nhà đã tốt thì rất dễ có Hướng cửa tốt. Nếu Hướng nhà không được như ý thì nên chọn Hướng cửa ở vào cung tốt trong vòng 24 cung Sơn Hướng.
Hướng nhà và Hướng cửa có thể trùng nhau hoặc khác nhau. Hình 3.3 giới thiệu những sơ đồ nguyên tắc của Hướng nhà (HN) và Hướng cửa (HC). Đối với mọi nhà, tốt nhất nên đặt HN và HC trùng nhau.

 Xác định hướng nhà và hướng cửa 1